Kéthely Község Önkormányzta

Általános Iskola

KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
iskola

Cím:  8713,Kéthely Magyari u. 30.
Telefon:  06/85-539-034
Fax: 06/85-539-033
Email: szechisk@t-online.hu
Honlap: www.kethelysuli.hu

Vonatkozó törvényi, jogszabályi háttér: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló /2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.

Az intézmény hivatalos neve:
Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Rövid neve:
Kéthelyi Általános Iskola

Feladat ellátási helye:
8713 Kéthely, Magyari u. 30.

Beiskolázási körzete:
Kéthely, Somogyszentpál

Fenntartó neve:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Marcali Tankerület)

Típusa:
közös igazgatású köznevelési intézmény OM azonosító: 034067

Maximális létszáma: 336 fő.

Intézményvezetés:
Sümegi Tamásné - igazgató
Nagy Gábor - igazgatóhelyettes

Köznevelési alapfeladata:
Általános iskolai nevelés-oktatás – nappali rendszerű iskolai oktatás alsó, - és felső tagozaton
- sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása
- integrációs felkészítés
- képesség kibontakoztató felkészítés

Alapfokú művészetoktatás – táncművészeti ág – néptánc tanszak
- előképző 1-2., alapfok 1-6. évfolyam
- képző, - és iparművészeti ág – képzőművészet tanszak
- előképző 1-2., alapfok 1-6. évfolyam


Az intézmény célja:
- színvonalas oktatással szilárd alapműveltség, stabil alapkészségek nyújtása a tanulóknak, biztosítva számukra a képességeiknek megfelelő továbbhaladást
- segítségnyújtás a szülőknek a nevelés minden lehetséges területén abban, hogy a tanulók sokoldalú, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is becsületesen boldogulni tudó emberekké váljanak

Jelenlegi tanulólétszám: 165 fő.

Osztályok száma: alsó tagozaton 5 (1. évfolyamon párhuzamos osztály)
                             felső tagozaton 4

Az oktatás szervezésének módja:
Iskolaotthonos oktatás: 1-4. évfolyamon
Napközis ellátás:           5-6. évfolyamon
Tanulószobai ellátás:     7-8. évfolyamon

Tanórán kívüli foglalkozások: átlagos képességű és kiemelt figyelmet igénylő tanulók számára egyaránt
- szakkörök, tehetséggondozás 
- korrepetálás, felzárkóztatás 
- választható második idegen nyelv ( angol ) 

Alkalmazotti létszámadatok:
Fő állású pedagógus: 18 fő
Tankerületi áttanítással foglalkoztatott pedagógus: 5 fő
Óraadó pedagógus:  1 fő
Technikai dolgozó:    1 fő iskolatitkár
                               4 fő takarító személyzet
                               1 fő karbantartó

Az intézmény aktuális partnereinek listája a 2013. augusztus 31-ig működő Comenius I. minőségfejlesztési modell tükrében:

- Iskolai Diákönkormányzat 
- Szülői Szervezet
- A település óvodája
- Fenntartó – KLIK Marcali Tankerülete
- Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Marcali
- Hóvirág Közalapítvány
- Művelődési ház
- Katolikus egyház
- Szivárvány Lakásotthon
- Egészségügyi Szolgáltató
- Gyermekjóléti Szolgálat