Kéthely Község Önkormányzta

Hírek

Szita Ferenc (1932-2018)

2018. március 3-án éltének 86.évében elhunyt Szita Ferenc, a Somogy Megyei Könyvtár egykori igazgatója. Nyugdíjba vonulásáig szolgálta a megye könyvtárügyét, sokat tett a falusi könyvtárak fejlődéséért, a megye könyvtári rendszerének kialakításáért. Közéleti emberként, a Somogy Megyei Tanácsban is szűkebb hazáját, Kéthelyt és Somogyszentpált képviselte. Szakmai és közéleti munkájának magas színvonalát számos kitüntetéssel ismerték el: Kiváló Népművelő, Tegyünk Többet Somogyért, Szabó Ervin-emlékérem, Munka Érdemrend Arany Fokozat, Somogy megye Közművelődési díja, Művelődés Szolgálatért díj.

Szita Ferencet szoros szálak fűzték Kéthelyhez. Itt élte gyermek éveit és fiatal felnőtt korát. Később sem szakadt el teljesen falujától, visszajárt szüleihez, testvéreihez, s mindig figyelemmel kísérte a falu kulturális és közéletének alakulását. Szakmai támogatásával valósulhatott meg 1964-ben Kéthelyen Somogy megye első korszerű szabadpolcos könyvtára. Szívügye volt a falu életének dokumentálása és múltjának feltárása is. Szerzője a Kéthelyi krónika c. munkának, és kezdeményezője a Kéthely hét évszázada című falutörténet megírásának. E kötet szerkesztése is a nevéhez fűződik.

Jó szívvel őrizzük meg emlékezetünkben! Nyugodjék békében!