Kéthely Község Önkormányzta

Hírek

Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet!

HIRDETMÉNY

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD MINDENKIT MEGILLET! 

Tisztelt Kéthelyiek és Marcali Járási Lakosok!

Az Egyenlő Bánásmód  Hatóság megyei referense,  Marcali Város Önkormányzatával, az ÁROP-1.A.3.-2014 projekt keretében kötött együttműködési megállapodás értelmében, 2015. októberétől a Marcali Járásban élő emberek számára fogadóórát tart az alábbiak szerint.

Az ügyfeleknek lehetősége lesz személyesen tanácsot, tájékoztatást kérni olyan ügyekben, amelyekben vélhetően sérült az egyenlő bánásmód elve, (a panaszost valamely tulajdonsága miatt érte hátrányos megkülönböztetés) illetve a referens segítséget nyújt diszkriminációs ügyekben a panaszbeadványok összeállításában és benyújtásában az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, - segítve ezzel a jogorvoslathoz való ingyenes hozzáférést.

A fogadóórák ideje:

minden hónap első keddi napján, 14.00 – 16.00 óráig

A fogadóórák helyszíne:

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal 1. emelet 41. szoba

    8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

A fogadóórákat tartja:

dr. Berdár Valéria, az EBH Somogy megyei referense

Az első fogadóóra ideje: 

2015. október 06. (kedd) 14-16 óra

Marcali, 2015.09.30.

                                                                                                       Dr  Sütő László

                                                                                                      Marcali Város Polgármestere, a 

                                                                                                  Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Elnöke