Kéthely Község Önkormányzta

Hírek

Az úrnapi körmenet

Már szombaton elkezdődtek az úrnapi előkészületek. Régi hagyomány, hogy az egyházközség férfi tagjai szombaton zöld ágakból készült, a négy égtáj felé tájolt sátrakat állítanak fel a templomkertben. Az asszonyok a sátrak diszítéséhez szükséges virágokat, vázákat készítik elő. Így történt ez most is. A lombsátrak feldíszítése vasárnap kora reggel már közösen történt a hazulról hozott virágokkal, zöldekkel; liliommal, jázminnal, rózsával, pünkösdi rózsával, szarkalábbal és más szezonális virágokkal. A sátrakban felállították a szabadtéri oltárakat. A sátrak közé eső utat zöldágakkal és virágszirmokkal jelölték meg.

A szent mise de. fél 10-kor, a körmeneti szertartás pedig a szentáldozás után kezdődött. A megszentelt Oltáriszentséget baldahin alatt Németh József atya vitte, minisztránsok és virágszirmot szóró lányok, valamint a hívek kíséretében. A menet élén a keresztvivő haladt. Az úrnapi körmenettel a hívek a hitüknek és a legszentebb Oltáriszentség iránti tiszteletüknek a nyilvános tanuságát adták. Az ünnephez tartozó hagyomány, hogy a körmenet után a sátrakban található virágszentelményeket a hívek magukkal viszik az otthonukba.

Balla Mária

A fotókat készítette: Balla Mária, Harangozó József és Molnár Balázs

<< képek a galériában >>