Kéthely Község Önkormányzta

Hírek

Ismételt Pályázati Felhívás - Szociális bérlakás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati négyegységes szociális bérházban megüresedő lakás bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Sugár u. 4.

A szociális bérlakóház 1 db megüresedő lakást tartalmaz, az épületben található lakások műszaki jellemzői – egységenként - az alábbi:

  • szobaszám:        1 + 2 félszoba
  • alapterület:         65 m2
  • komfortfokozat:  komfortos
  • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
  • lakbér összege: 14.625,- Ft/hó / 2015. évre vonatkozóan 225 Ft/m2/hó /
  • lakások megtekintésének ideje: 2015. május 6-22. között.  Munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között
  • pályázat benyújtásának helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal      

                                                              8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

  • pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 20.
  • egyéb feltételek:

- szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra pályázati kérelmet az a nagykorú személy jogosult benyújtani, akinek, vagy családtagjainak sem tulajdon, sem pedig haszonélvezeti vagy használati jog alapján beköltözhető lakása nincsen, és

- családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének /jelenleg 28.500 Ft/hó

a.) családban élők esetén 200%-át,

b.) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, a mozgáskorlátozott és volt állami gondoskodás  keretében felnőtt esetében 250 %-át,

c.) gyermektelen fiatal házaspár, egyedül élő személy esetében a 300 %-át nem haladja meg és vagyoni körülményei folytán lakhatását más módon megoldani nem tudja.

- jelentősebb értékű vagyon bármely ingó- vagy ingatlanvagyon, ingatlan   tulajdoni hányad, vagyoni értékű jog, ha forgalmi értéke a 150.000 Ft-ot meghaladja, kivéve a mozgáskorlátozottak számára biztosított gépkocsit.

A lakóházban lévő bérlakásokra a bérlő személyét a pályázók közül a képviselő-testület fogja kijelölni.Pályázni a közös hivatalnál beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével lehet. Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a közös hivatalban lehet kérni.

Kéthely, 2015. május 04.                                                                                       << lakásigénylő lap >>

Molnár Balázs

polgármester