Kéthely Község Önkormányzta

Hírek

Lakossági felhívás

F E L H Í V Á S

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 6/1992.(IV.29.) önkormányzati rendeletének 4. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a közterületi járdák hótól való folyamatos megtisztítása,valamint síkosság-mentesítése (szórással – homok, fűrészpor, kisszemcséjű salak) a tulajdonos feladata.

Egyúttal tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 14/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének 9. §-a kimondja:

(1)    Az az ingatlanhasználó, aki az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járda napi rendszerességű síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2)    Aki az ingatlana előtti járdaszakasz síkosságmentesítésére bomló, szerves anyagot, szennyező vagy burkolatra káros anyagot használ, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3)     Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”

Kéthely, 2017. január 18.

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal