Kéthely Község Önkormányzta

Hírek

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

 Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

pénzügyi és számviteli feladatkör (1.sz. melléklet 19. pontja alapján)

Ellátandó feladatok:

analitikus nyilvántartások naprakész vezetése, számlázás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

számlázás, főkönyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése; pénzügyi jelentések, statisztikai adatszolgáltatások, beszámolók, bevallások összeállítása, leltározási feladatokban közreműködés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Magyar állampolgárság,

- Cselekvőképesség,

- Büntetlen előélet,

- Középfokú képesítés, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés

- Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

- Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon,

- önkormányzatnál hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

- közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte esetén annak igazolását szolgáló okirat másolata, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-nak való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Gáborné jegyző nyújt, a 85/339-210-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2072/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el. Az elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:                                                                      

Kéthely Község Önkormányzatának honlapja - 2016. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Közszolgálati jogviszony létesítésekor 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 30.