Kéthely Község Önkormányzta

Hírek

Pályázat települési karbantartó munkakör betöltésére

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                   

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

települési karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, Kéthely község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kéthely Község Önkormányzatához kapcsolódó középületek karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, köztemető, községi sportpálya, közparkok fűfelületének, növényzetének gondozása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítási feladatainak ellátása, önkormányzati tulajdonú gépjárművek vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:   - 8 Általános,

                                    - B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

                                    - bármilyen szakmunkásvégzettség,

                                    -  hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•                                  - iskolai végzettséget igazoló okirat büntetlen előélet igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Balázs polgármester nyújt, a 06/85/339-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• - Postai úton, a pályázatnak a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/491/1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: települési karbantartó.

• - Személyesen: Molnár Balázs polgármester, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre uta 1. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.