Kéthely Község Önkormányzta

KEDVES LÁNYOK, ASSZONYOK NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS PLUSZ VIZSGÁLATTAL!

KEDVES LÁNYOK, ASSZONYOK!

 

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS PLUSZ VIZSGÁLATTAL!

Községünk is csatlakozott az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú

 „Komplex népegészségügyi szűrések” elnevezésű kiemelt projekt HPV prevalencia meghatározás céljából nyert pályázathoz, melyet a Synlab Hungary Kft koordinál. A szűrésen 25-65 év közötti hölgyek vehetnek részt. Az eljárás lényege, hogy a méhnyak szűrése kiegészül még egy vizsgálattal, mely pontosan megállapítja, hogy a szűrendő hölgy Humán Papillóma vírussal / HPV/ fertőzött-e. A vírus jelenléte a méhszájon évekig lehet tünetmentes, kimutatása azért fontos, mert jelenléte évek alatt, rosszindulatú folyamat okozója lehet. A hölgyek számára a mintavétel nem megterhelő, annyival másabb, mint egy cytológiai vizsgálat, hogy a levett mintát eggyel több helyre küldjük. A vizsgálat ingyenes, helyben történik a Védőnői Szolgálat rendelőjében, az eredményt mindenki kézhez kapja. 20 mintavételre van lehetőségünk, a vizsgálatok 2019. február hónapban lesznek, előzetes időpont egyeztetés szükséges a Védőnői Szolgálatnál / Magyari u. 5./ vagy a 30/ 409 3055 –os telefonszámon. Amennyiben nagyobb az érdeklődés, a keretszám módosítására lehetőség van, ezért kérnénk a jelentkezőket, Február 20.-ig érdeklődjenek. Kérdéseikkel is forduljanak hozzám bizalommal:

Kéthely, 2019.02.05.                     

 Árvainé H. Marianna védőnő                              

 

hhh                        

Ösztöndíj pályázati felhívás

szechenyi_2020

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00014
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –
Észak-Somogyban

Ösztöndíj és mentorprogram pályázat általános és középiskolás tanulók részére

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete

tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki

Célja:

Az esélyegyenlőség növelése, a jó tanulmányi eredményekkel rendelkező hátrányos helyzetű tanulók tanulmányainak segítése, valamint a kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkező és kiemelkedően tehetséges gyermekek támogatása.

A pályázat benyújtása:

A pályázatra az a hátrányos helyzetű diák nyújthat be pályázatot, aki:

 • az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, általános iskola 7-8 évfolyama, szakiskola, gimnázium, illetve szakközépiskola nappali képzésében folytat tanulmányokat, amennyiben az előző tanév folyamán tanulmányi átlaga általános iskolai tanulók esetén a 3,5-4,00, a gimnáziumban tanulók, valamint az érettségit adó képzésben részt vevő tanulók, szakképzésben részt vevő tanulók esetén 3,5-4,00 között van, és
 • akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 250%-át

Hátrányos szociális helyzetétől függetlenül a kimagasló tanulmányi eredményt elérő és kiemelkedően tehetséges (pl. képzőművészet, sport, zene, tánc) tanulók esetén a tanulmányi átlagának a 4,00 el kell érnie.

 • országos vagy nemzetközi tanulmányi, szaktantárgyi versenyen 1-10 helyezést ért el.

A pályázatot a kérelmező, vagy a törvényes képviselő, illetve meghatalmazottja (a továbbiakban: kérelmező), a jogosultság megállapításához szükséges igazolások, nyilatkozatok csatolásával nyújthatja be.

A pályázatot benyújtók közül 5 általános és középiskolás, illetve 2 kiemelkedően tehetséges gyermek kap támogatást ösztöndíj formájában.

- Az ösztöndíj sikeres pályázat esetén maximum 1 félévre jár

-  Az ösztöndíjra a pályázati űrlap benyújtásával lehet pályázni

-  A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a benyújtási határidő lejárta után 30 napon belül, a testület döntéséről 8 napon belül írásban kerülnek értesítésre a pályázók.

Nem részesülhet ösztöndíjban:

= ha a támogatni kívánt tanévet ismétli,

= az előírt képzési időt túllépi, tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti,

= bármely más ösztöndíj programban részt vesz,

1. Általános iskolai nevelési-oktatási intézményben tanuló diákok számára tanulmányi átlag alapján 5 hónapra 125.000 Ft

2. Középfokú nevelési- oktatási intézményben tanuló diákok számára tanulmányi átlag alapján 5 hónapra 125.000 Ft

3. Kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkező, kiemelkedően tehetséges gyermek esetén 5 hónapra  100.000 Ft

Az ösztöndíjat tanulmányi támogatásként 5 havi egyenlő részletben lehet az ösztöndíjat elnyert tanuló részére folyósítani.

4. Csak a határidőn belül, a pályázati űrlapon, a kötelező mellékletekkel együtt benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra! (A pályázati űrlap elérhető Kéthely Község Önkormányzati Hivatalában és a www.kethely.hu oldalon).

5. Kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkező és kiemelkedően tehetséges gyermekek esetén a pályázati űrlap kitöltése szükséges valamint szöveges indoklása saját szakterületén elért eddigi eredményeiről.

6. Nem folyósítható az ösztöndíj

- a tanulmány szüneteltetésének időtartama alatt,

- a tanulmány megszüntetésének napjától.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük személyes benyújtással vagy postai úton eljuttatni:

Kéthely Község Önkormányzata  8713 Kéthely, Ady Endre u.1.

A pályázat kötelező mellékletei:

 • tanulmányi jogviszony igazolása;
 • lakóhely igazolása;
 • tanulmányi eredményt igazoló okirat másolata,
 • a kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító iratok másolata;
 • a szülők munkáltató által a kérelem benyújtását megelőző (2019.01 havi) nettó jövedelemigazolása; jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Somogy megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Munkaügyi Kirendeltség) igazolás;, vállalkozók esetében a lezárt adóévről szóló NAV igazolás és nyilatkozat a 2019. 01. havi nettó jövedelemről
 • külön élő szülők esetén a gyermek elhelyezéséről szóló bírósági vagy gyámhatósági döntés.

 A pályázatok beérkezési határideje: 2019. február 28.

Kelt: Kéthely, 2019.02.04.

A pályázati űrlap csak a fentiekben meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes. A formailag nem megfelelő, vagy tartalmilag hiányos pályázatok a pályázati eljárás során kizárásra kerülnek.

<< Melléklet letöltése >>

infoblokk_kedv_final_cmyk_esza

Tájékoztató

 

k_p

 

 

Tájékoztató Ügyfeleknek!

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtartozások minimalizálása, valamint a lakossági terhek csökkentése érdekében az NHKV Zrt. személyes díjbeszedőket, hátralék-kezelőket alkalmaz.

Ezzel kapcsolatos tájékoztatók az alábbi linkekre kattintva olvashatók:

<< Ügyfeleknek szóló, hátralék-kezelők munkájával kapcsolatos tájékoztató anyag (NHKV Zrt.) >>

<< Tájékoztató személyes díjbeszedésről >>

 

Tájékoztató levél

 

Tájékoztató levél

Tisztelt Hölgyeim!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az Országos Közegészségügyi Intézet az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú, Komplex népegészségügyi szűrések elnevezésű kiemelt projekt keretében országos felmérést indít a Human Papillomavírus előfordulási gyakoriságának feltérképezése céljából. Az Egészségügyi Tudományos Tanács által engedélyezett kutatás keretében HPV szűrésre kerül sor.

A vizsgálatba a 25 és 65 éves életkor közötti nők ( Kéthelyi lakcímmel rendelkezők) kerülnek bevonásra.

A vizsgálatok segítenek abban, hogy tájékoztatást kapjon a HPV vírussal való lehetséges fertőzöttségéről.

A vizsgálatot Árvainé Horváth Marianna védőnő végzi el előzetes időpont egyeztetést követően.

További információk :     Árvainé Horváth Marianna védőnő

                                           Telefonszám: 30/ 518-0743

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati garzonházban megüresedő lakás bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Magyari u. 28.

Fiatalok garzonháza-fecskeháza jelenleg 1 db bérbe adható lakást tartalmaz

(2019. február 17-i beköltözéssel), az épületben található lakások műszaki jellemzői az alábbi:

 • szobaszám:            1 + 1 félszoba
 • alapterület:             40 m2
 • komfortfokozat:      komfortos
 • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
 • lakbér összege: 10.000 Ft/hó (2019. évre vonatkozóan 250 Ft/m2)
 • a lakás megtekintésének ideje: 2019. február 1-tól február 8-ig munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között előre egyeztetett időpontban
 • pályázat benyújtásának helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                      8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

 • pályázat benyújtásának határideje:         2019. február 8.
 • egyéb feltételek:

-       a lakásra csak önálló ingatlantulajdonnal nem rendelkező,

-        csak állandó jellegű keresőtevékenységet végző,

-        lakáscélú előtakarékosságot vállaló,

-        házas, illetőleg élettársi kapcsolatban álló 35. életévet be nem töltött fiatal pályázhat, vagy

-       a fecskeházban lévő lakásra a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos, házas hallgatója pályázhat.

-       A lakáscélú megtakarítás éves összegének el kell érnie a fecskeházi bekerülési költség 5 %-át, mely 25.000 Ft/hó. Az előtakarékossági szerződést hitelintézettel vagy biztosítótársasággal kell megkötni, legalább a bentlakás időtartamára.

A fecskeházban lévő bérlakásokra a bérlő személyét a pályázók közül a képviselő-testület fogja kijelölni.

Pályázni a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál beszerezhető vagy a www.kethely.hu honlapon megtalálható formanyomtatvány kitöltésével lehet. Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni.

Kéthely, 2019. január 30.

                                                                                                 Molnár Balázs

                                                                                                  polgármester

Meghívó lakossági érzékenyítő fórumra

megh_v_k_thely

AMIT A CSONTRITKULÁSRÓL TUDNI ÉRDEMES

csontritkul_s2

Tűzoltó autóval gazdagodtak a kéthelyi önkéntesek

A Kéthelyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a régi tűzoltó autóját cserélte le egy újabbra. A település képviselő testülete megszavazta azt a támogatást, amiből a jármű beszerzésre került. Az autó pár héten belül megkapja a magyar okmányokat és szolgálatba állhat.

50681684_2244554409123519_6194011519995346944_n

49938923_1987220617999156_2760438093172441088_n

Tájékoztatás falugazdász új ügyfélfogadási rendjéről

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Leibinger László
falugazdász

Telefon: 06 70 490 61 67

email: leibinger.laszlo@nak.hu

 

Ügyfélfogadási idő:

2019. február 4-ei héttől

minden páratlan hétre eső szerdán 8:00-tól 12:00-ig

Művelődési Ház kisterem Kéthely, Hunyadi u. 2.

Egyéb időpontban: Körzetközpont, Marcali, Hősök tere 1. Coop irodaház emelet

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket

k_sz_nt_nkorm_nyzat_k_thely

Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

       Szociális Szolgáltató Központ - Kéthely                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató Központ Kéthely Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1997. évi xxxl. tv. (39-40. §) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás 1993. évi III. tv. a (családsegítésről) 64. §

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,

•         Ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felszőfokú szakirányú végzettség, B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű, szakmai gyakorlattal és helyismerettel rendelkező

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,

•         Ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent. - Legalább 1 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•          Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, felsőfokú szakirányú végzettség, B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű, szakmi gyakorlat és helyismeret

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása és nagyfokú tolerancia.

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         kiváló szintű jogszabályi tájékozottság,  ismeretek gyakorlati alkalmazása és nagyfokú tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai végzettséget igazoló iratok fénymásolata, erkölcsi bizonyítváany, jogosítvány fénymásolata, hozzájárulási nyilatkozat a pályázati adatok kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hosszúné Tóth Rita nyújt, a 06/85/339-150-os telefonszámon és 06/30/252-5834-es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató Központ - Kéthely címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Hunyadi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 399/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

Személyesen: Hosszúné Tóth Rita, Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat feltételének megfelelő pályázót az intézményvezető személyesen hallgatja meg és az eredményről valamennyi pályázót írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kethely.hu 2018. december 21.

Sakkverseny

Sakkverseny!

2018. december 29-én szombaton 08.45-kor karácsonyi sakkversenyt rendezünk a művelődési házban.

Szeretettel várunk minden kéthelyi lakost.

Kicsiket és nagyokat egyaránt a játszani, érdeklődni, nézelődni vágyókat.

 

A versennyel kapcsolatban  további információt a 30/4410739 telefonszámon lehet kérni.

 

Horváth József

sakk szakkör vezető

Meghívó - Karácsonyváró Ünnepségre

kar_csonyv_r_nnep_ly

Élő adventi naptár Kéthely

bÉlő adventi naptájr

Kéthely

 

Képek a galériában találhatók !

 

 1. Bódis család Ady Endre 15.
 2. Berkes család Dózsa György 14.
 3. Berta Panni Balaton 62.
 4. Vancsó család Hunyadi 13.     
 5. Simon család Magyar 53.
 6. Balaton család Magyari 49.
 7. Balázs Andorné Marika Hunyadi 88.
 8. Jandrics-Bódis család Ifjúság 41.
 9. Molnár család Ifjúság 9.
 10. Vecsernik család Széchenyi 24.
 11. Posza-Kis-Kotor család Magyari 24.
 12. Schmidt család Balaton 4.
 13. Tanai család Petőfi 13.
 14. Papp-Dobor család Május 1. 14.
 15. Maczkó Piroska Hunyadi 14.
 16. Szedlár Piroska Magyari 46/A
 17. Gombai család Széchenyi 1.
 18. Nagy család Honvéd 26.
 19. Páli család Balaton 60.
 20. Harnagozó család Sugár 8.
 21. Szunyogh család Hunyadi 79.
 22. Művelődési ház Hunyadi 2.
 23. Kovacsics család Arany János 11.
 24. Jenovai Annamária Hunyadi 78.
 

Meghívó - Közmeghallgatásra

  kethely_c_mer                                 H I R D E T M É N Y

                                 Értesítjük a Kéthely község lakosságát, hogy

 2018. december 3-án (hétfőn) 18 órai kezdettel a képviselő-testület közmeghallgatást

tart.

A közmeghallgatás helyszíne: a művelődési ház táncterme

A közmeghallgatás napirendje a következő:

-         Beszámoló 2018. évi önkormányzati munkáról

-         Tájékoztató 2019. évi tervekről, feladatokról.

A napirendekkel kapcsolatban számítunk községünk polgárainak véleményére, javaslataira.

Szeretettel várunk mindenkit!

 

K é t h e l y, 2018. november 26.

                                                                                                            Molnár Balázs

                                                                                                             polgármester

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >|