Kéthely Község Önkormányzta

Meghívó - Közmeghallgatásra

kethely_c_mer 

     H I R D E T M É N Y

                                 Értesítjük a Kéthely község lakosságát, hogy

 2018. december 3-án (hétfőn) 18 órai kezdettel a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helyszíne: a művelődési ház táncterme

A közmeghallgatás napirendje a következő:

-         Beszámoló 2018. évi önkormányzati munkáról

-         Tájékoztató 2019. évi tervekről, feladatokról.

A napirendekkel kapcsolatban számítunk községünk polgárainak véleményére, javaslataira.

Szeretettel várunk mindenkit!

 

K é t h e l y, 2018. november 26.

                                                                                                            Molnár Balázs

                                                                                                             polgármester

Tisztelt Lakosság! - Fúrt és Ásott kutakkal kapcsolatos tájékoztató

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8713 Kéthely, Ady Endre u. 1.

Tel: 85/339-210

Fúrt és Ásott kutakkal kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Belügyminisztérium tájékoztatása alapján a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, amely tartalmazza a kutak létesítésével, fennmaradásával, üzembe helyezésével kapcsolatos szabályokat, további módosításokon fog átesni. A módosítások következtében változni fog az ásott és a fúrt kutakkal kapcsolatos üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem eljárási szabályai.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormány jelenleg már két intézkedést is tett:

-          azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;

-          ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.

A jogszabály változások hatályba lépéséig kérjük mindenki türelmét az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban. A változásokat követően tájékoztatást fogunk közzé tenni a további teendőkkel kapcsolatban.

<< AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE >>

Kelt: Kéthely, 2018. november 16.

                                                                                                        Nagy Gáborné sk.

                                                                                                                 jegyző

Ármszünet

Ármszünet

Áramszünet

Szolgáltatás kiváló minősége és a biztonságos ellátása érdekében folyamatos korszerűsítést hajt végre az E.ON a hálózaton. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése.

Ezért Kéthely településen áramszünet várható a következő időszakban:

Kéthely

Utca

Terület

 

Házszám -tól

Házszám -ig

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

Megjegyzés

Honvéd utca

Egész utca

2018-11-15

08:00

15:00

Hunyadi utca

Páros házszám

22

            106

2018-11-15

08:00

15:00

Dózsa György utca

Páros házszám

18

            40

2018-11-15

08:00

15:00

Sári utca

Egész utca

2018-11-15

08:00

15:00

Hunyadi utca

Páratlan házszám

21

            97

2018-11-15

08:00

15:00

Dózsa György utca

Páratlan házszám

7

            29

2018-11-15

08:00

15:00

Hegyalja utca

Egész utca

2018-11-15

08:00

15:00

Béke utca

Páratlan házszám

23

            43

2018-11-15

08:00

15:00

Jókai utca

Egész utca

2018-11-15

08:00

15:00

Béke utca

Páros házszám

30

            52

2018-11-15

08:00

15:00

Kertalja utca

Páratlan házszám

15

            15

2018-11-15

08:00

15:00

Tisztelt Lakosság

kh_gy_gyvar_zs_t_j_koztat_honlapra

Fúrt és ásott kutakkal kapcsolatos tájékoztató

Fúrt és ásott kutakkal kapcsolatos tájékoztató

k_t

Kút létesítésére, fennmaradására, üzembe-helyezésére, megszüntetésére a jelenleg hatályos jogszabályok szerint engedély szükséges.

Mely kutak engedélyeztetése tartozik a jegyző hatáskörébe?

Feltételek

       

Megjegyzés, magyarázat

Nem érinthet a kút helye vízbázisvédelmi védőterületet.

       

A vízbázisvédelmi védőterületek elhelyezkedésével kapcsolatban a területi vízügyi hatóságok (katasztrófavédelmi igazgatóságok) és ivóvízbázisokra vonatkozóan a helyi vízművek rendelkeznek naprakész információkkal. E területeken a vízkészlet biztonsága érdekében a területi vízügyi hatóság adja ki az engedélyt.

A kút csak talajvizet

és/vagy parti szűrésű vízkészletet használhat fel.

       

Nem történhet a vízkitermelés rétegvízből, vagy karsztvízből. Magyarországon a talajvizek átlag mélysége a hegy- és dombvidéki területek kivételével ritkán haladja meg a 20 métert, ezért amennyiben a létesítési engedély iránti kérelemben ezt meghaladó mélység szerepel, vizsgálni kell, hogy a kút valóban talajvízadó rétegre létesül-e. E tekintetben a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól kérhető eligazítás.

A kútból maximálisan

500 m3/év mennyiséget lehet kitermelni.

       

Az 500 m3/év mennyiség napi bontásban átlagosan 1,37 m3/nap vízkivételt tesz lehetővé. Azonban a háztartási vízkivétel zöme jellemzően vegetációs időszakban, a nyári hónapokban történik locsolási célra, mellyel szemben a téli vízhasználat alárendelt. Így a nyári hónapokban a vízkivétel mértéke a számolt átlagos napi vízkivételt meghaladhatja.

Hazánkban átlagos házi vízigényként 60-100 liter/fő/nappal lehet számolni komfortfokozattól függően, ugyanez számosállatonként 80-120 liter/nappal, a locsolásra pedig 4 hónapra átlag 1 liter/m2-rel.

A vízilétesítmény csak ott létesíthető, ahol az ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.

 

       

E rendelkezés hivatott szavatolni, hogy a kút vize valóban háztartási célokra, és/vagy házi ivóvízigény kielégítésére kerüljön felhasználásra.

A kútra magánszemély kér engedélyt.

       

Amennyiben a létesítő például gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, közintézmény, önkormányzat, akkor a jegyző nem rendelkezik hatáskörrel az engedélyezésre vonatkozóan.

A vízkivétel háztartási igények és/vagy házi ivóvízigény kielégítés érdekében történik.

       

A háztartási igény a magánszemélyek részéről merülhet fel a saját háztartásban jelentkező igények ellátására, mely főként az alábbi tevékenységekre terjed ki: jellemzően az ingatlanhoz tartozó kiskert és gyepterület locsolása, az építmények és az ingóságok időszakos tisztítása, karbantartása, a nem mezőgazdasági célból termesztett növények öntözése, a háztáji (nem gazdasági célból tartott) állatok itatása és ellátása, kerti medence feltöltésére és vízpótlására,

A háztartási igények egyik kiemelt esete a házi ivóvízigény, hiszen itt a víz minőségét is kötelezően vizsgálni kell és az ivóvízre vonatkozó jogszabályi követelményeknek meg kell felelni.

A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül

       

Amennyiben a vízkivétel célja gazdasági érdekből történik, például üzemi állattartás, mezőgazdasági öntözés, vagy ipari tevékenység, akkor az engedélyezés nem tartozik jegyzői hatáskörbe.

A fenti kitételek bármelyike nem teljesül, akkor nem a jegyző az engedélyező hatóság, ezekben az esetekben a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz kell a kérelemmel fordulni.

Minden kút létesítése engedélyköteles 1992. február 15. óta.

A jegyzői engedélyezés alá tartozó kutak:

a) 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.

b) 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében

  • arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni,
  • arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni,
  • minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.

Az engedély iránti kérelem nyomtatványok a községi önkormányzat honlapján (www.kethely.hu) megtalálható/letölthető vagy a közös hivatalban beszerezhető.

Vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem

Vízjogi megszüntetési engedély iránti kérelem

Fúrt kutak esetében mindenképp szakember segítségét kell igénybe venni. A szakember jogosultságát igazolni kell, pl. az oklevelének másolatával. Be kell nyújtani mellékletként fényképet a kútról és környezetéről.            

Házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kutak esetében szükséges igazolni, hogy a víz emberi fogyasztásra alkalmas (megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörben eljáró elsőfokú hatóság (Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály, régi nevén ÁNTSZ vízvizsgálat!), valamint mellékelni szükséges egy helyszínrajzot, melyen be van jelölve a kút helye, a telken lévő épületek, építmények, és azok egymástól és a telekhatártól mért távolsága.

A kérelmet Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (8713 Kéthely, Ady Endre u. 1.) kell benyújtani.

Az eljárás minden esetben illetékköteles, melynek mértéke 3 000,- Ft, az illetékről szóló 1990 évi XCIII. törvény 29. §. (1) bekezdés értelmében.

Kéthely, 2018. október 24.

                                                                                                            Nagy Gáborné sk.

                                                                                                                    jegyző

 

Meghívó

megh_v_b_nmegel_z_si_el_ad_sra_okt_ber

Pályázati felhívás

kethely_c_mer A Csokonyavisontai Termálfürdő és Kéthely Község Önkormányzata

pályázati felhívása

termálfürdő gyógykezelés és fürdő ingyenes igénybevételére.

 A Termálfürdő Kft. Csokonyavisonta és Kéthely Község Önkormányzata közösen

pályázatot ír ki

ingyenes komplex gyógykezelésen való részvételre.

Pályázatot minden Kéthely településen állandó lakcímmel rendelkező személy benyújthatja.

Pályázati feltételek:

  • állandó Kéthelyi lakcím

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– pályázati jelentkezési lap (átvehető a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban)

– nyilatkozat arról, hogy pályázó vállalja a szolgáltatás mind a 15 alkalommal való igénybe vételét.

A pályázat elbírálásánál figyelembe vett okok:

- háziorvosi javaslat a gyógykezelések szükségességéről (nem szükséges külön igazolás kérése, mivel az elbírálásnál a háziorvos jelen van)

- szociális rászorultság (egy főre eső jövedelem)

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26. péntek

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen Kéthely Község Önkormányzatának Polgármesteréhez, vagy postai úton Kéthely Község Önkormányzata 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. címezve.

A pályázati eredményről minden igénylőt írásban kiértesítünk.

Egyéb információ:

A szolgáltatást november 5-től lehet igénybe venni. Az első héten, hétfő-csütörtök napokon, a második héttől pedig minden hétfő-szerda péntek napon. Minden igénylő előzetes orvosi vizsgálaton köteles részt venni, mindezt szervezett formában, a Csokonyavisontai Termálfürdőben végzik el. Közös szállítás megszervezését és finanszírozását az önkormányzat vállalja.

Meghívó

20181023_k_thely

Meghívó - Idősek Világnapja

MEGHÍVÓ

A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ szeretettel meghív minden kedves nyugdíjast az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségre.     

Helyszín:   Művelődési Ház - Mozi terem             

                 Időpont:    2018. 10. 17. (szerda) 16 óra                

Fellépők: Kéthely Óvoda növendékei, Kéthelyi Általános Iskola 2. osztályos tanulói, Kéthelyi Általános Iskola Néptáncos csoportja, Máté Zsolt tenor énekes                                   

 

Mindenkit sok szeretettel várunk!

                                                                                                                       Hosszúné Tóth Rita

                                                                                                                         intézményvezető

 

Kóbor rókák kilövése

Hirdetmény

 ggg

Kóbor rókák kilövése

Marcali Rendőrkapitányság 14040/2326/2019.ált. szám alatt

KÉTHELY ÉS BALATONÚJLAK községek közigazgatási

területére engedélyezte a kóbor rókák és aranysakálok kilövését

 

2019. július 1. napjától 2019. december 31. napjáig naponta 0-24 óráig.

A kilövést végzők:

Szarvas Róbert, Schmidt László, Szűcs Ernő Zoltán és Karancsi Sándor sportvadászok.

Amennyiben rókát vagy aranysakált észlelnek a településeken bejelentésüket a 85/339-210 telefonszámon vagy 70/6271498 mobilszámon, vagy jegyzo@kethely.hu e-mail címre tehetik meg.

 

Kéthely, 2019. június 30.

                                                                   Nagy Gáborné

                                                                 jegyző

Bursa Pályázati Kiírás 2019. évre

 

Felhívás

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT („A” típusú és „B” típusú pályázat) 2019. ÉVI fordulójában való részvételről.

 A pályázat benyújtásának helye:   Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

  8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

   Nagy Gáborné jegyzőnél

A pályázat benyújtásának határideje:    2018. november 6.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat tartalmáról bővebben tájékozódhat Bursa Hungarica hivatalos weboldalán, a www.emet.gov.hu  címen, valamint az

"A" típusú  és "B" típusú pályázati kiírások

letölthetők:

Pályázati felhívások/Bursa pályázat 2019. év menüpont alatt

 

 

Szüreti felvonulás és bál

jav_tott_sz_ret

XII. Borkorcsolya-sütőverseny

borkori

Új gépjárművel gyarapodott az önrkományzat gépparkja

Új gépjárművel gyarapodott az önrkományzat gépparkja

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül TOP-4.2.1-15 jelű, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyban nyújtott be sikeres pályázatot Kéthely Község Önkormányzata. A pályázat megvalósítása előrehaladott állapotban van, folyamatban vannak az eszköz beszerzések is. Így a napokban megérezett egy új Fiat Dublo típusú gépjármű, mely a meglévő étel szállító járművet fogja leváltani.

 

img_20180903_163455_tm_retezve

img_20180903_163504_tm_retezve

img_20180903_163513_tm_retezve

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >|