Kéthely Község Önkormányzta

Lomtalanítás

lomtalan_t_s_t_j_koztat_k_thely_2018

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

<<megtekintés>>

Felhívás

Tisztelt Lakos!

 

Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően 2018. évben az önkormányzat létszám-, és szállítóeszköz hiánya miatt nem szállítja el az ingatlanokon keletkezett zöldhulladékot. Reméljük, hogy a következő évtől lesz erre lehetőség, és visszaáll a jól bevált gyakorlat.

 

Kéthely, 2018. március 26.

 

                                                                                              Molnár Balázs

                                                                                              polgármester

Hirdetmény

Hirdetmény az első osztályos tanulók beíratásáról

<<megtekintés>>

Hirdetmény

Hirdetmény óvodai beíratásról

<<megtekintés>>

Hirdetmény

2018_ebolt_s_k_thely

Szita Ferenc (1932-2018)

2018. március 3-án éltének 86.évében elhunyt Szita Ferenc, a Somogy Megyei Könyvtár egykori igazgatója. Nyugdíjba vonulásáig szolgálta a megye könyvtárügyét, sokat tett a falusi könyvtárak fejlődéséért, a megye könyvtári rendszerének kialakításáért. Közéleti emberként, a Somogy Megyei Tanácsban is szűkebb hazáját, Kéthelyt és Somogyszentpált képviselte. Szakmai és közéleti munkájának magas színvonalát számos kitüntetéssel ismerték el: Kiváló Népművelő, Tegyünk Többet Somogyért, Szabó Ervin-emlékérem, Munka Érdemrend Arany Fokozat, Somogy megye Közművelődési díja, Művelődés Szolgálatért díj.

Szita Ferencet szoros szálak fűzték Kéthelyhez. Itt élte gyermek éveit és fiatal felnőtt korát. Később sem szakadt el teljesen falujától, visszajárt szüleihez, testvéreihez, s mindig figyelemmel kísérte a falu kulturális és közéletének alakulását. Szakmai támogatásával valósulhatott meg 1964-ben Kéthelyen Somogy megye első korszerű szabadpolcos könyvtára. Szívügye volt a falu életének dokumentálása és múltjának feltárása is. Szerzője a Kéthelyi krónika c. munkának, és kezdeményezője a Kéthely hét évszázada című falutörténet megírásának. E kötet szerkesztése is a nevéhez fűződik.

Jó szívvel őrizzük meg emlékezetünkben! Nyugodjék békében!

Meghívó

received_1258888580922736

Pénzügyi ügyintéző - pályázati kiírás

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

  pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

<<megtekintés>>

Tojás gyűjtés Kéthelyen

plak_t_2_tm_retezve

Meghívó

meghivo_alapk_let_ltel_k_thely180301_3_

Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése Kéthelyen

Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése Kéthelyen

Digitális Jólét Program (DJP) Hálózat Pont létesül Kéthelyen.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium valósítja meg, 85 százalékban európai uniós, 15 százalékban hazai forrásból azt a fejlesztést, aminek a keretein belül a közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése valósul meg.

A közösségi internet-hozzáférési helyek fejlesztésének alapvető célja, hogy a pontok hozzájárulhassanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, biztosítsák a digitális készségekkel nem rendelkező emberek számára az informatikai eszközöket, az internetelérést és az ehhez szükséges szakértői támogatást.

A fejlesztés keretein belül különböző informatikai eszközök kerülnek elhelyezésre a Kéthelyi Községi Könyvtárba, melynek segítségével tovább fejlődik a könyvtárban nyújtott szolgáltatások színvonala.

digitalis_jolet_program

Meghívó

megh_v_2018.01.22_4_.do_cx

Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

                               Szociális Szolgáltató Központ - Kéthely                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató Központ Kéthely Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1997. évi xxxl. tv. (39-40. §) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás 1993. évi III. tv. a (családsegítésről) 64. §

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,

•         Ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felszőfokú szakirányú végzettség, B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű, szakmai gyakorlattal és helyismerettel rendelkező

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,

•         Ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Jogosítvány, saját gépjármű

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű Jó és kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása és nagyfokú tolerancia.

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Jó szintű Jó és kiváló szintű jogszabályi tájékozottság,  ismeretek gyakorlati alkalmazása és nagyfokú tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz,  bizonyítvány, jogosítvány fénymásolata, nyilatkozat adatkezelésről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hosszúné Tóth Rita nyújt, a 06/85/339-150-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató Központ - Kéthely címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Hunyadi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 346/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

Személyesen: Hosszúné Tóth Rita, Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat feltételének megfelelő pályázót az intézményvezető személyesen hallgatja meg és az eredményről valamennyi pályázót írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 8.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kethely.hu 2018. május 7.

Változások a kéményseprés terén

Változások a kéményseprés terén

Az Országgyűlés döntése nyomán január elsejével megváltoznak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos épületek tulajdonosai az általuk használt tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente, vagy kétévente, továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban maguk igényelhetik a kéményseprőipari ellenőrzést.

A családi házban élők 2018. január elsejét követően nem kapnak a kéményseprőipari szervtől, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a kéményellenőrzés időpontját megajánló értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd és végzi el a sormunkában előírt feladatokat. Az ingatlanhasználó tehát ekkortól szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval a kéményellenőrzés időpontját és nem függ a szolgáltató munkavégzési menetrendjétől. A lakossági szektorban továbbra is kizárólag a kéményseprőipari szerv, vagy a szerződéses közszolgáltató végezhet kéményellenőrzést, tisztítást, vizsgálatot, így a sormunkában meghatározott feladatokat is, amelyek továbbra is ingyenesek maradnak.

Aki ellenőrizni kívánja, hogy lakhelyén ki a lakossági közszolgáltató vagy mely kéményseprőipari szolgáltatóhoz fordulhatnak a gazdálkodó szervezetek itt utánanézhet.

2018. január elsejétől a klasszikus értelemben vett sormunka csak a társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és a kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes. 2018. évi sormunkaterv elérhető itt.

További információt a Katasztrófavédelem honlapján találnak: Kéményseprőipari tevékenység

Forrás: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >|