Kéthely Község Önkormányzta

Nyári táborok Kéthelyen

Nyári táborok Kéthelyen

Felhívás nyári táborra

 Kéthely Község Önkormányzatának az EFOP-3.9.2.-16-2017-00014 pályázat keretében lehetősége van 2018 nyarán nyári táborokat szervezni, azon Kéthelyi gyermekek számára, akik a Kéthelyi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanulói.

Az idei évben az alábbi táborok kerülnek meghirdetésre:

 1. Művészeti tábor – 26 fővel felsős művészeti tagozatosok számára - Fonyód (Sinkovics Zoltán, Szatmári Norbert) augusztus 6-10.
 2. Nyári erdei iskola tábor – 15 fővel alsós tagozatosok számára- Kéthely (Némethné          Makay Ilona, Molnár Marianna) július 2-6.
 3. Nyelvi tábor – 15 fővel felső tagozatosok számára - Kéthely (Tibolyné Hajdú Alíz)         július 16-20.
 4. Tűzoltó tábor – 15 fővel - Kéthely (Harangozó Imre) június 25-29.
 5. Könyvtár tábor –Kéthely (Kovács Lajosné) alsós tagozatosok számára - július 9-13.

 A táborokban biztosítjuk a gyermekek teljes ellátását a kéthelyi konyháról. Vidéki programok esetén a szállítás költségét (menetrend szerinti busz), belépő jegy költségét, valamint a tábor alatt felhasznált kellékeket.

Jelentkezés módja: kitöltött és aláírt jelentkezési lap (elérhető az általános iskola titkárságán, vagy itt) leadás az általános iskolában.

A táborokra való jelentkezési határidő: 2018. június 23.

Kéthelyen tartandó táborok esetén a gyermekek után fizetendő önrésze 500 Ft/nap, a nem Kéthelyen tartandók esetében 1000 Ft/nap.

 A jelentkezők kiválasztásának szempontjai: hátrányos helyzet és jelentkezési sorrend.

További információ:

Általános kérdésekben: Kéthely Község Önkormányzata, 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. +36-85-339-210.

Szakmai kérdésekben: Az adott tábor lebonyolítójánál az általános iskolában.

A szervezők fenntartják a jogot a táborok időpontjának és tartalmának változtatására.

 Kéthely Község Önkormányzata

Falunapi horgászverseny

horg_szverseny

Falunap 2018.

plak_t

Kóbor rókák kilövése

Hirdetmény

67584_113245966_big

Kóbor rókák kilövése

Marcali Rendőrkapitányság 14040/1887/2018.ált. szám alatt KÉTHELY ÉS BALATONÚJLAK községek közigazgatási területére engedélyezte a kóbor rókák kilövését 2018. június 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig, naponta 0-24 óráig.

A kilövést végzők: Deák Emil, Hermanics Tibor, Schmidt László, Szűcs Ernő Zoltán és Karancsi Sándor sportvadászok.

Amennyiben rókát észlelnek a településeken bejelentésüket a 85/339-210 telefonszámon, 85/339-210 fax-számon, 20/4499115 mobilszámon, vagy jegyzo@kethely.hu e-mail címre tehetik meg. 

Kéthely, 2018. május 28.

 

Nagy Gáborné

jegyző

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait

 KIARA kiállítására és annak megnyitójára, 2018.május 29-én 18.30 órára

 a kéthelyi Művelődési Házba.

Az alkotásokat május 29-től június 8-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

kiara_plak_t_2_tm_retezve 

 

Meghívó

_20180507_083621

Meghívó

1525675760654_sszetartoz_s18

Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

                        Szociális Szolgáltató Központ - Kéthely                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató Központ Kéthely Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1997. évi xxxl. tv. (39-40. §) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás 1993. évi III. tv. a (családsegítésről) 64. §

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,

•         Ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felszőfokú szakirányú végzettség, B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű, szakmai gyakorlattal és helyismerettel rendelkező

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,

•         Ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent. - Legalább 1 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•          Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, felsőfokú szakirányú végzettség, B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű, szakmi gyakorlat és helyismeret

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása és nagyfokú tolerancia.

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         kiváló szintű jogszabályi tájékozottság,  ismeretek gyakorlati alkalmazása és nagyfokú tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai végzettséget igazoló iratok fénymásolata, erkölcsi bizonyítváany, jogosítvány fénymásolata, hozzájárulási nyilatkozat a pályázati adatok kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hosszúné Tóth Rita nyújt, a 06/85/339-150-os telefonszámon és 06/30/252-5834-es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató Központ - Kéthely címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Hunyadi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 399/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

Személyesen: Hosszúné Tóth Rita, Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat feltételének megfelelő pályázót az intézményvezető személyesen hallgatja meg és az eredményről valamennyi pályázót írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kethely.hu 2018. december 21.

Pályázati felhívás

p_ly_zati_felh_v_s

Hirdetmény

Somogy megyei 14-350170-410 kódszámú vadászterület vadászati jog haszonbérletéhez kapcsolódó haszonbérleti díjak kifizetése

<<megtekintés>>

Csokonyavisontai Termálfürdő és Kéthely Község Önkormányzata pályázati felhívása

csokonyavisonta_2018h

Újabb energetikai korszerűsítés Kéthelyen

Újabb energetikai korszerűsítés Kéthelyen

Sikeresen pályázott Kéthely Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázaton.

A pályázat keretein belül energetikai korszerűsítésen esik át az iskola, ahol a nyílászárók cseréje, a külső hőszigetelés, a fűtés korszerűsítése mellett nagy méretű napelem rendszer kerül fel a tetőre. Az iskola mellett a sport öltöző és az önkormányzat épületet is felújításra kerül, ahol szintén energetikai korszerűsítés valósulhat meg az elnyert 242 millió forint támogatásból, mely 100%-os finanszírozású, így önerőt nem igényel.

Köszönjük a támogatás!

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Települési karbantartó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű – 3 hónap próbaidő kikötése mellett - közalkalmazotti jogviszony             

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Kéthely község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kéthely Község Önkormányzatához kapcsolódó középületek karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, köztemető, községi sportpálya, közparkok fűfelületének, növényzetének gondozása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítási feladatainak ellátása, önkormányzati tulajdonú gépjárművek vezetése.

Illetmény és juttatások:                                                                                                                       

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • büntetlen előélet
 • egészségügyi alkalmasság
 • minimum B típusú gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget igazoló okirat
 • büntetlen előélet igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat
 • bármilyen szakmunkásvégzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • személyesen a Kéthely Községi Önkormányzat Polgármestere részére történő átadással, vagy postai úton való megküldésével (8713 Kéthely, Ady E. u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: települési karbantartó.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26.

Kellemes húsvéti ünnepeket

_nkorm_nyzat_tm_retezve

Lomtalanítás

lomtalan_t_s_t_j_koztat_k_thely_2018

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >|