Kéthely Község Önkormányzta

H I R D E T M É N Y- zöldhulladék elszállításról

 

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kéthely Község Önkormányzat

2017. április 5-én (szerdán), reggel 7:00 órától lakossági

zöldhulladék elszállítást szervez.

z_l

Kérem a lakosságot, hogy a közutak mellé helyezzék ki a levágott faágakat, nyesedékeket, ezeket nem kell összeaprítani. Az ágakat ne kössék össze semmilyen anyaggal.

 

A gyűjtés folyamatosan, a falut egyszer végigjárva történik.

Kéthely, 2017. március 27.

Molnár Balázs

polgármester

 

H I R D E T M É N Y- lomtalanításról

lomtalan_t_s_t_j_koztat_k_thely_2017

Meghívó

skm_c25817032310450skm_c25817032310460

Elektronikai hulladékgyűjtés az óvodában

elektronikai_hullad_k

Húsvéti dekoráció Kéthely központjában

plak_t_tm_retezve

"Büszkeségpontot" avattak Kéthelyen

"Büszkeségpontot" avattak Kéthelyen

1956-os emlékbizottság pályázatot írt ki “Büszkeségpont” létesítésére.

A "Büszkeségpont" nem más, mint az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek, hőseinek és áldozatainak közterületi emlékműve, emlékhelye.

Az emlékművet tegnap este, a március 15-i megemlékezés után avatták fel.

Az avatáson részt vett és ünnepi beszédet mondott Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, Molnár Balázs Kéthely Község polgármestere. Az emlékmű felavatásában, és megkoszorúzásában részt vett Móring József Attila országgyűlési képviselő. Áldást mondott Németh József plébános. Az ünnepségen részt vett a Kéthelyi Asszonykórus, valamint a helyi intézmények, civil szervezetek képviselői is.

Az emlékmű Molnár Balázs polgármester tervei alapján készült el, aki a kivitelezésben is nagyon sokat segített. Ahogy a beszédében elmondta, nem véletlen az anyaghasználat és a kialakítás. "A kő az örökkévalóságot, az áttetsző üveg a tisztaságot, a fény a reményt jelképezi."

Az emlékmű kivitelezésében több helyi és környékbeli vállalkozó, magánszemély vette ki a részét.

A helyi Nikula kőfaragó műhely az emlékmű kő részét, Kovács Zsolt helyi lakatos az acél tartószerkezetet, Vida Lajos, Lutor László, Nagy József az elektromos hálózat emlékűmhöz vitelét készítette el. Balázs András a marcali Balázs Glas Kft. tulajdonosa vágta ki az üveglapokat, amit ingyenesen ajánlott fel az emlékűmhöz. Kámán Krisztián és Erős Ernő az acél és elektromos világítás kialakításában segédkezett.

Köszönjük mindenkinek az áldozatos és lelkes munkáját.

<< további képek a galériában >>

Ismét ingyenes gyógykezelés Csokonyavisontán - PÁLYÁZAT

Csokonyavisontai Termálfürdő és

Kéthely Község Önkormányzata

pályázati felhívása

termálfürdő gyógykezelés és fürdő ingyenes igénybevételére.

A Termálfürdő Kft. Csokonyavisonta és Kéthely Község Önkormányzata közösen

pályázatot ír ki

ingyenes komplex gyógykezelésen való részvételre.

Pályázatot minden Kéthely településen állandó lakcímmel rendelkező nyugdíjas személy benyújthatja.

Pályázati feltételek:

  • állandó Kéthelyi lakcím
  • öregségi vagy rokkant nyugdíj ellátásban való részesülés.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– pályázati jelentkezési lap (átvehető a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban)

– nyilatkozat arról, hogy pályázó vállalja a szolgáltatás mind a 15 alkalommal való igénybe vételét.

A pályázat elbírálásánál figyelembe vett okok:

- háziorvosi javaslat a gyógykezelések szükségességéről (nem szükséges külön igazolás kérése, mivel az elbírálásnál a háziorvos jelen van)

- szociális rászorultság (egy főre eső jövedelem)

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 27. hétfő

A pályázatok benyújtásának módja: személyesen Kéthely Község Önkormányzatának Polgármesteréhez, vagy postai úton Kéthely Község Önkormányzata 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. címezve.

A pályázati eredményről minden igénylőt írásban kiértesítünk.

Egyéb információ:

A szolgáltatást április 1-től lehet igénybe venni, hétfő – szerda - pénteki napokon. Minden igénylő előzetes orvosi vizsgálaton köteles részt venni, mindezt szervezett formában, a Csokonyavisontai Termálfürdőben végzik el az első napon (április 1.). Közös szállítás megszervezését és finanszírozását az önkormányzat vállalja.

<<Jelentkezési Lap>>

                                                                                     Molnár Balázs

                                                                                     polgármester

H I R D E T M É N Y

k_eb

Közlemény

kk1

Meghívó

2017.03.15

Országos tűzgyújtási tilalom

skm_c25817030610580_0001skm_c25817030610580_0002

TISZTELT LAKOSSÁG!

TISZTELT LAKOSSÁG!

Kéthely Község Önkormányzatának a Köztisztaság fenntartásáról szóló 6/1992./IV.29./ számú rendelet 7/A. §. értelmében:

(1) A kerti hulladékot elsősorban komposztálni kell.

(2) A községben a családi házas ingatlanokon avar és kerti hulladék égetése március 1-től május 31-ig 8-18 óráig, szeptember 1-től november 30-ig 8-15 óráig az alábbiak betartásával végezhető:

a)      A szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

b)      A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani.

c)      A szabadban a tüzelés helyszínén olyan eszközöket, illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

d)      Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles a tűzrakó átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

 

(3) Fasorok, facsoportok védelmére az adottságoknak megfelelő, de legalább 2 m széles gaz,

     avar és kerti hulladéktól mentes sávot kell biztosítani a tűzrakás környezetében.

(4) Tilos tüzet rakni erős szélben. Az égetés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy

     olyan irányú légmozgás ne legyen, amely az 1. számú mellékletbe foglalt tűzszakaszok

     felé viheti a képződött füstöt, szikrát.

(5) Avar és kerti hulladék tüzet olyan nagyságban szabad rakni, hogy az égetés helyének

     átmérője 1,5 méternél nagyobb nem lehet.

(6) A közterületen avart és kerti hulladékot égetni nem lehet.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szabályozza, melynek kivonatát mellékelten olvashatják.

 <<Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai letöltése>>

Kéthely, 2017. március 1.

                                                                                                       Molnár Balázs

                                                                                                       polgármester

Lakossági fórum

skm_c25817022315300

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tanácskozása

A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2017. 02. 21-én megtartotta éves települési tanácskozását az elmúlt év Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről. A megbeszélésen az intézmény munkatársain kívül részt vettek az ellátási területen lévő iskolák, óvodák képviselői, védőnők és a települések polgármesterei. Az intézményvezető megtartotta éves beszámolóját és megköszönte a jelzőrendszeri tagok munkáját, melyet a gyermekek és veszélyeztetett családok érdekében végeztek.

wp_20170221_15_15_40_pro_li_tm_retezve

wp_20170221_15_15_54_pro_li_tm_retezve

wp_20170221_15_15_47_pro_li_tm_retezve

H I R D E T M É N Y

H I R D E T M É N Y

Értesítjük a község lakosságát, hogy Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben is nyújt lakáscélú helyi támogatást, a vonatkozó önkormányzati rendelete értelmében.

A rendelet alapján a képviselőtestület az önkormányzat éves költségvetésében az erre a célra elkülönített anyagi eszközeiből kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt nyújthat az arra rászoruló családok részére, az alábbi célokra:

  • új családi ház építéséhez,
  • új vagy használt lakás vásárlásához
  • saját tulajdonú lakás legalább egy lakószobával való bővítéséhez.

A kérhető támogatás maximális összege: 500.000 Ft.

A visszatérítés maximális időtartama: 10 év.

A kölcsön havi törlesztő részletének legkisebb összege 3.000 Ft.

A támogatás csak egy ízben állapítható meg.

Kölcsönben részesíthetők a lakással nem rendelkező házasok, élettársak, egyedülállók, pályakezdő fiatalok, két vagy többgyermekes családok, továbbá azok a családok, akik méltányolható lakásigényük mértékének alsó határát el nem érő lakással rendelkeznek és a nettó egy főre jutó havi átlagjövedelmük nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegéről szóló jogszabályban meghatározott mérték 200 %-át.

A támogatás személyenkénti összegét a képviselőtestület állapítja meg, a támogatás céljára felhasználható összeg ismeretében. 2017. évben 1 millió Ft keretet különített el a testület e célra.

A kérelmeket a közös hivatalban beszerezhető formanyomtatványon kell benyújtani, a szükséges mellékletekkel együtt (kereseti igazolás, építési engedély, adás-vételi szerződés stb. ) A kérelmeket tárgyév március 31-ig lehet benyújtani.

A támogatás visszafizetéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre Kéthely Község Önkormányzatának javára.

A támogatás nyújtásával kapcsolatos minden fentiekben nem részletezett kérdésben a közös hivatalban felvilágosítás kérhető.

Kéthely, 2017. február 16.

                                         << lakástámogatási hitel kételem igénylő lap>>   

                                                                                                                               Nagy Gáborné

                                                                                                                                   jegyző

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >|