Kéthely Község Önkormányzta

Csokonyavisontai Termálfürdő és Kéthely Község Önkormányzata pályázati felhívása

csokonyavisonta_2018h

Újabb energetikai korszerűsítés Kéthelyen

Újabb energetikai korszerűsítés Kéthelyen

Sikeresen pályázott Kéthely Község Önkormányzata a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázaton.

A pályázat keretein belül energetikai korszerűsítésen esik át az iskola, ahol a nyílászárók cseréje, a külső hőszigetelés, a fűtés korszerűsítése mellett nagy méretű napelem rendszer kerül fel a tetőre. Az iskola mellett a sport öltöző és az önkormányzat épületet is felújításra kerül, ahol szintén energetikai korszerűsítés valósulhat meg az elnyert 242 millió forint támogatásból, mely 100%-os finanszírozású, így önerőt nem igényel.

Köszönjük a támogatás!

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Települési karbantartó

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű – 3 hónap próbaidő kikötése mellett - közalkalmazotti jogviszony             

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Kéthely község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kéthely Község Önkormányzatához kapcsolódó középületek karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, köztemető, községi sportpálya, közparkok fűfelületének, növényzetének gondozása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítási feladatainak ellátása, önkormányzati tulajdonú gépjárművek vezetése.

Illetmény és juttatások:                                                                                                                       

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

  • 8 általános iskolai végzettség
  • büntetlen előélet
  • egészségügyi alkalmasság
  • minimum B típusú gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • iskolai végzettséget igazoló okirat
  • büntetlen előélet igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat
  • bármilyen szakmunkásvégzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • személyesen a Kéthely Községi Önkormányzat Polgármestere részére történő átadással, vagy postai úton való megküldésével (8713 Kéthely, Ady E. u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: települési karbantartó.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26.

Kellemes húsvéti ünnepeket

_nkorm_nyzat_tm_retezve

Lomtalanítás

lomtalan_t_s_t_j_koztat_k_thely_2018

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

<<megtekintés>>

Felhívás

Tisztelt Lakos!

 

Az elmúlt évek gyakorlatától eltérően 2018. évben az önkormányzat létszám-, és szállítóeszköz hiánya miatt nem szállítja el az ingatlanokon keletkezett zöldhulladékot. Reméljük, hogy a következő évtől lesz erre lehetőség, és visszaáll a jól bevált gyakorlat.

 

Kéthely, 2018. március 26.

 

                                                                                              Molnár Balázs

                                                                                              polgármester

Hirdetmény

Hirdetmény az első osztályos tanulók beíratásáról

<<megtekintés>>

Hirdetmény

Hirdetmény óvodai beíratásról

<<megtekintés>>

Hirdetmény

2018_ebolt_s_k_thely

Szita Ferenc (1932-2018)

2018. március 3-án éltének 86.évében elhunyt Szita Ferenc, a Somogy Megyei Könyvtár egykori igazgatója. Nyugdíjba vonulásáig szolgálta a megye könyvtárügyét, sokat tett a falusi könyvtárak fejlődéséért, a megye könyvtári rendszerének kialakításáért. Közéleti emberként, a Somogy Megyei Tanácsban is szűkebb hazáját, Kéthelyt és Somogyszentpált képviselte. Szakmai és közéleti munkájának magas színvonalát számos kitüntetéssel ismerték el: Kiváló Népművelő, Tegyünk Többet Somogyért, Szabó Ervin-emlékérem, Munka Érdemrend Arany Fokozat, Somogy megye Közművelődési díja, Művelődés Szolgálatért díj.

Szita Ferencet szoros szálak fűzték Kéthelyhez. Itt élte gyermek éveit és fiatal felnőtt korát. Később sem szakadt el teljesen falujától, visszajárt szüleihez, testvéreihez, s mindig figyelemmel kísérte a falu kulturális és közéletének alakulását. Szakmai támogatásával valósulhatott meg 1964-ben Kéthelyen Somogy megye első korszerű szabadpolcos könyvtára. Szívügye volt a falu életének dokumentálása és múltjának feltárása is. Szerzője a Kéthelyi krónika c. munkának, és kezdeményezője a Kéthely hét évszázada című falutörténet megírásának. E kötet szerkesztése is a nevéhez fűződik.

Jó szívvel őrizzük meg emlékezetünkben! Nyugodjék békében!

Meghívó

received_1258888580922736

Pénzügyi ügyintéző - pályázati kiírás

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

  pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

<<megtekintés>>

Tojás gyűjtés Kéthelyen

plak_t_2_tm_retezve

Meghívó

meghivo_alapk_let_ltel_k_thely180301_3_

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >|