Kéthely Község Önkormányzta

Közmeghallgatás

H I R D E T M É N Y

Értesítjük Kéthely község lakosságát, hogy

2016. december 12.-én /hétfőn/ 18 órai kezdettel

a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helyszíne: a művelődési ház táncterme

A közmeghallgatáson a képviselő-testület beszámol: 

- 2016. évi tevékenységéről

- 2017. évi tervekről, feladatokról.

 A napirendekkel kapcsolatban számítunk községünk polgárainak véleményére, javaslataira.

Szeretettel várunk mindenkit!

Kéthely, 2016. november 25.

                                                           Molnár Balázs

                                                          polgármester

    

6.000.000 Ft támogatás hivatali informatikai rendszer fejlesztésre

6.000.000 Ft támogatás hivatali informatikai rendszer fejlesztésre

KÖFOP - Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program keretein belül Kéthely Község Önkormányzata 6.000.000 Ft vissza nem térítendő önerő nélküli pályázati forrást nyert.

A támogatást a központi ASP rendszerhez való csatlakozáshoz használhatjuk fel, mely tartalmazza a hivatali dolgozók továbbképzését, a régi programból való adatátmentéseket az új központi rendszerben, valamint tartalmaz 8 db nagy teljesítményű új munkaállomást is.

A pályázati forrásból megvalósuló új rendszer elindításával a 2014-ben bevezetett nagyon költséges ECO-STAT programot nem kell tovább finanszíroznunk.

ADVENT

advent_l

A 2016. DECEMBER 16. 18: 00 FALU KARÁCSONYA  RÉSZLETES PROGRAMJA KÉSŐBB KÜLÖN PLAKÁTON FOG MEGJELENNI.

Felhívás

_r_p_ly_zat

44 millió Ft járda építésre Kéthelyen a Magyari és Balaton utcában

44 millió Ft járda építésre Kéthelyen a Magyari és Balaton utcában

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (költségvetési törvény) 3. melléklet II. 8. pont szerinti előirányzat szolgál az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztései támogatásának forrásául. A pályázati kiírás szerint benyújtott pályázatokról dr. Pintér Sándor belügyminiszter döntött.

Kéthely Község Önkormányzata 44 milliór Ft támogatást nyert a pályázaton. Ezt a forrást járda építésre fordítjuk a jövő évben.

A Magyari és Balaton utca nyugati oldalán a meglévő járdát felbontanánk, és teljesen új térkő burkolatos járdát építenénk. A járda szélessége közel 3 méteresre nőne, ami alkalmassá teszi kerékpározásra is. Így a járda elkészülte után, a településen az önkormányzattól északra a külterületi kerékpárúthoz csatlakozva biztonságosan közlekedhetünk kerékpárral.

Molnár Balázs

polgármester

Adventi Készülődés

adventi_koszor_

1956-os büszkeségpont létesül Kéthelyen

1956-os büszkeségpont létesül Kéthelyen

"ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak"

Kéthely Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 1956-os büszkeségpont létrehozására.

Az 56-os Emlékbizottság pozitívan bírálta el a benyújtott pályázatunkat, és 4.850.000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg településünknek.

A támogatási forrásból egy 1956 hőseire emlékező emlékművet készítünk el, melyet 2017. márciusáig kell átadnunk. Az emlékmű gránit-üveg kombinációjú, és a Hősök terére kerül elhelyezésre.

3d1_honlapra_tm_retezve

Sikeres tüzifa támogatási pályázat

Sikeres tüzifa támogatási pályázat

A Belügyminisztérium által kiírt települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra kiírt pályázaton településünk 1.511.300 Ft támogatásban részesül.

A szükséges helyi rendelet megalkotását megkezdtük, melynek elfogadása után a település honlapján, a hírdető táblákon kihírdetésre kerül az igénylés menete.

Molnár Balázs

        polgármester

Az ejtőernyős hősi halottak emlékhelyének rendezése

Az ejtőernyős hősi halottak emlékhelyének rendezése

Már hagyomány, hogy a Nyitott Klub tagjai a halottak napja előtt is rendbe teszik az ejtőernyős hősi halottak emlékhelyét. Erre most október 24-én délután került sor.

<< fotók a galériában >>

Köszönjük a nyitott klub áldozatos munkáját!

Ismét ingyenes gyógykezelés Csokonyavisontán - PÁLYÁZAT

Ismét ingyenes gyógykezelés Csokonyavisontán - PÁLYÁZAT

A Csokonyavisontai Termálfürdő és Kéthely Község Önkormányzata

pályázati felhívása

termálfürdő gyógykezelés és fürdő ingyenes igénybevételére.

                            

 A Termálfürdő Kft. Csokonyavisonta és Kéthely Község Önkormányzata közösen

 pályázatot ír ki

 ingyenes komplex gyógykezelésen való részvételre.

 Pályázatot minden Kéthely településen állandó lakcímmel rendelkező nyugdíjas személy benyújthatja.

 Pályázati feltételek:

  • állandó Kéthelyi lakcím
  • öregségi vagy rokkant nyugdíj ellátásban való részesülés.

 A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– pályázati jelentkezési lap

(átvehető a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban Kéthely, Ady E. u. 1.)

– nyilatkozat arról, hogy pályázó vállalja a szolgáltatás mind a 15 alkalommal való igénybe vételét.

 A pályázat elbírálásánál figyelembe vett okok:

- háziorvosi javaslat a gyógykezelések szükségességéről

- szociális rászorultság (egy főre eső jövedelem)

 A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

 A pályázatok benyújtásának módja: személyesen Kéthely Község Önkormányzatának Polgármesteréhez, vagy postai úton Kéthely Község Önkormányzata 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. címezve.

A pályázati eredményről minden igénylőt írásban kiértesítünk.

 Egyéb információ:

A szolgáltatást november közepétől lehet igénybe venni, hétfő-szerda-pénteki napokon. Minden igénylő előzetes orvosi vizsgálaton köteles részt venni, mindezt szervezett formában, a Csokonyavisontai Termálfürdőben végzik el. Közös szállítás megszervezését az önkormányzat vállalja.

<< jelentkezési lap >>

Molnár Balázs

polgármester

Október 23. megemlékezés

14700952_1110891629001088_6666801794172750185_o

KÖSZÖNET A SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL SEGÍTŐINEK ÉS TÁMOGATÓINAK

KÖSZÖNET A SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL SEGÍTŐINEK ÉS TÁMOGATÓINAK

A felvonulást megelőző napon a Dél-Balatoni Hegyközség választmánya borversenyt rendezett, melynek eredményhirdetésére és a versenyben résztvevő borok megkóstolására a felvonulás napján került sor a Kristinus Borbirtokon.

A szüreti felvonulás előtt az Élménysziget fából készült játékait próbálhatták ki a kicsik és nagyok a Három Góbé Tanyán.

Az egyesület tizedszer hirdette meg a borkorcsolyasütő-versenyt, amely nyerteseit díjaztuk, a résztvevőket pedig ajándékkal jutalmaztuk.

A felvonulás idén is sok fogatból és traktorból állt. A fogatosoknak és traktorosoknak az ebédet a Nyitott Klub tagjai főzték meg. A főzéshez és a felvonulók gyülekezéséhez a helyszínt Bartis László biztosította a Három Góbé Tanyán.

A felvonulást idén a gyenesdiási huszárok is színesítették.

A bál helyszínét a Kéthelyi Szülői Szervezet tagjai segítették berendezni és feldíszíteni, és a visszarendezést, takarítást is ők vállalták el. A felvonulás nemzeti színű díszeit és a báli asztali díszeket az általános iskolások készítették tanáraik és a szülők, valamint a Művelődési Ház vezetője közreműködésével őszi termésekből, növényekből.

A felvonulást és a bált a Kéthelyi Polgárőr Egyesület biztosította.

A szüreti felvonulás és bál támogatói itt letölthetők.

Tájékoztató

                                                                    TÁJÉKOZTATÓ


           Kéthely községben 2016. október 2-án tartott országos népszavazás eredményéről

A választást megelőző második nap (2016. október 1.) 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 1730 fő volt.

Kéthely községben a népszavazás összesített eredménye a következő:

·    szavazóként megjelentek száma: 871 fő volt, 50,3 %
·    érvénytelen szavazólap 34 db, 3,9 %.
·    érvényes szavazólapot 837 fő választópolgár adott le, a szavazók 96,1 %-a

Az érvényes szavazatok megoszlása:
·    Igen szavazatok száma 9 (1,1 %)
·    Nem szavazatok száma 828 (98,9 %)

K é t h e l y, 2016. október 2.


                                                                                                                   Nagy Gáborné
                                                                                                                      HVI vezető

Elektronikai hulladékgyűjtés az óvodában!!!

Elektronikai hulladékgyűjtés az óvodában!!!

Kérjük Önöket, hogy otthon és közelebbi-távolabbi környezetükben gyűjtsék össze és hozzák el az oviba. Rossz hűtőszekrény, mosógép, tv, rádió, magnó stb. Akinek van elektronikai hulladéka, de nem tudja elszállítani az óvodába az kérjük jelezze a 339-219-es óvodai telefonszámon név, cím, tel. szám megadásával és előre egyeztetett időpontban elszállítjuk. A befolyt összeget a Játék - Világ Közalapítvány számlájára utalják, amiből bábművészt hívunk a gyerekeknek.

Gyűjtési időszak: 2016.szeptember 30. – október 11.

Játék-Világ Közalapítvány és Óvodai Szülői Szervezet

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató!

A Központi Statisztikai Hivatal megkeresése alapján, ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a 2016. évi mikrocenzusra, népesség-összeírásra, a mikrocenzusban Kéthely község is érintett.

Az adatfelvétel célja, hogy megismerhetővé váljon Magyarország lakosságának életkörülményei és a főbb jellemzők változásai a 2011. évi népszámlálás óta. Az eredmények alapján megalapozottabban lehet különféle fejlesztéseket tervezni és azok hatásait mérni.  

Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a között kerül sor. A minta a lakosok 10%-ára terjed ki, így a legfontosabb adatokat nemcsak országosan és megyénként, hanem járásonként is be tudja majd mutatni a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatfelvétel 2148 településen, mintegy 440 ezer háztartást és körülbelül egymillió embert érint A mintába került háztartásokban élők számára a válaszadás kötelező.   

A mikrocenzussal kapcsolatban részletes információk találhatók a Központi Statisztikai Hivatal honlapján, http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/ cím alatt. A népesség-összeírást érintő kérdésekben a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai rendelkezésre állnak.

                                                                                                                                  Nagy Gáborné

                                                                                                                                        jegyző

 

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >|