Kéthely Község Önkormányzta

Könyvtárlátogató rejtvényfejtők sikere

Könyvtárlátogató rejtvényfejtők sikere

   Tavasszal a Cigány Történeti, Kulturális, Oktatási és Holokauszt Központ országos szellemi tízpróbát indított gyermekeknek és felnőtteknek a cigányság kultúrája témakörben, Közelítő címmel. A különböző rejtvények a cigány/roma kultúrához kapcsolódtak, különféle nehézségi fokú feladványokkal.

 Az országos pályázaton a Kéthelyi Községi Könyvtár szervezésében tíz kéthelyi gyermek, illetve felnőtt vállalkozott a megmérettetésre, és küldte el megfejtéseit.

 

A pályázatra az ország 64 településéről 347 pályázó 1856 helyes megoldást küldött be.

 A kéthelyi rejtvényfejtők helyes megoldásaikkal ötödikek lettek az ország legtöbb eredményes próbatevőit jegyző településeinek rangsorában.

 A sorsoláson Kovács Erik tanulónak, a felnőttek közül Orsós Dórának és Udvari Mária tanítónőnek kedvezett a szerencse.

 A díjakat és a jutalmakat a roma holokauszt emléknapján augusztus 2-án Budapesten megrendezett ünnepélyes megemlékezésen vehették át, olyan neves személyiségektől, mint például Colleen Bell amerikai nagykövetasszony, Makai István a Roma Polgári Tömörülés vezetője.

 Az ünnepi megemlékezés és a díjak átadása után Budapest nevezetességeivel ismerkedtünk.

Köszönjük Molnár Balázs polgármesternek és Nikula András képviselőnek, hogy az utazást lehetővé tették a nyertesek és kísérőik részére.

 Kovács Lajosné

könyvtáros

<< képek a Galériában >>

Felhívás!

Tisztelt Ügyfelünk!

2016. augusztus 16.-án, 18.-án és 22.-én

08:00 órától várhatóan 16:00 óráig  

Kéthely

Ady E. u. teljes, Petőfi S. u. teljes,

Ifjúság u. 1-27; 2-26 hsz., és Hegyalja u. 25 hsz.

teljes területén

Közületek: Ady E. utcai Gyógyszertár és Szociális otthon, Ifjúság utcai Óvoda

Áramszünet lesz.

Magyarok Kenyere program Kéthelyen

Magyarok Kenyere program Kéthelyen

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felkérte a Kéthelyi Gazdakört a Magyarok Kenyere program keretében egy búzagyűjtő pont kialakítására és koordinálására.

"A Magyarok Kenyere program egy országos és határon túli jótékonysági esemény. Olyan nemzeti összefogás, amelynek keretében a Kárpát-medence magyarlakta részeiről búzát gyűjtünk össze az adományozóktól. A felajánott búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában osztjuk szét a rászorulók között."

magyarokkenyere_szponzori_0608_oldal_1_1

Kéthelyen a tavalyi évben a gazdákon kívül minden kéthelyi önkormányzati képviselő és sok magánszemély is támogatta a kezdeményezést.

 

Búzagyűjtési időszak: 2016. augusztus 1-től augusztus 10-ig.

További infomáció:

Harangozó József tel.: +36 30-278/8027

Schmidt László tel.: +36 30/334-8952

További részletek:http://www.magyarokkenyere.hu

 

 

Annus néni köszöntése 90. születésnapján

Annus néni köszöntése 90. születésnapján

Tóth Jánosnét köszöntötte népes családja és Molnár Balázs polgármester 90. születésnapja alkalmából.

Nagy öröm számunkra, hogy Annus néni ilyen jó egészségben ünnepelhette a születésnapját. Bízunk benne, hogy sok évig köszönthatjük őt.

<< képek a Galériában >>

Lakossági felhívás

skmbt_c25316072510240_oldal_1

skmbt_c25316072510240_oldal_2

Erdélyi ízek napja

gobe_uj

Vadászterület határát megállapító határozat

skmbt_c25316070710520_oldal_1

skmbt_c25316070710520_oldal_2

Lakossági felhívás!

gyomírtás_Oldal_1gyomírtás_Oldal_2

Lakossági felhívás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Kéthely településen 2016.07.01-től változnak a szelektív
hulladékgyűjtés időpontjai!

k_thely

Az úrnapi körmenet

Már szombaton elkezdődtek az úrnapi előkészületek. Régi hagyomány, hogy az egyházközség férfi tagjai szombaton zöld ágakból készült, a négy égtáj felé tájolt sátrakat állítanak fel a templomkertben. Az asszonyok a sátrak diszítéséhez szükséges virágokat, vázákat készítik elő. Így történt ez most is. A lombsátrak feldíszítése vasárnap kora reggel már közösen történt a hazulról hozott virágokkal, zöldekkel; liliommal, jázminnal, rózsával, pünkösdi rózsával, szarkalábbal és más szezonális virágokkal. A sátrakban felállították a szabadtéri oltárakat. A sátrak közé eső utat zöldágakkal és virágszirmokkal jelölték meg.

A szent mise de. fél 10-kor, a körmeneti szertartás pedig a szentáldozás után kezdődött. A megszentelt Oltáriszentséget baldahin alatt Németh József atya vitte, minisztránsok és virágszirmot szóró lányok, valamint a hívek kíséretében. A menet élén a keresztvivő haladt. Az úrnapi körmenettel a hívek a hitüknek és a legszentebb Oltáriszentség iránti tiszteletüknek a nyilvános tanuságát adták. Az ünnephez tartozó hagyomány, hogy a körmenet után a sátrakban található virágszentelményeket a hívek magukkal viszik az otthonukba.

Balla Mária

A fotókat készítette: Balla Mária, Harangozó József és Molnár Balázs

<< képek a galériában >>

Nyitott klub májusi programja

Május 26-án, délután a Nyitott Klub tagjai a már több éves hagyományt követve, a közelgő hősök napi ünnepség előtt, részt vettek a II.világháborúban Kéthelyen hősi halált halt ejtőernyősök emlékhelyének rendbe tételében és a temető takarításában.

Balla Mária

<< képek a galériában >>

Szünidei gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülő(k)/Törvényes Képviselő(k)!

Tájékoztatom Önt/Önöket, hogy 2016. január 1-jétől megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.

Az új szabályok szerint 2016. január 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Kéthely Község Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés - bármely szünidő vonatkozásában - formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést.

A gyermekétkeztetés új szabályai szerint érintett gyermekek szülei/törvényes képviselői írásban értesülnek az igénylés módjáról.

Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Kéthely Község Önkormányzatának honlapján (www.kethely.hu) jelen tájékoztató mellékleteként, illetve a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Kéthely, Ady E. u. 1. szám alatt.

A kitöltött nyomtatványokat - a nyári ingyenes étkeztetéshez - 2016. június 10-éig (péntek) juttathatják el Kéthely Közös Önkormányzat által fenntartott konyha élelmezésvezetőjéhez. A nyári és az azt követő évközi (őszi, téli, tavaszi) szünidők határidői vonatkozásában az érintettek újabb értesítést fognak kapni.

Fontos! Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

A szünidei gyermekétkeztetést - a Gyvt. 21. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése értelmében - a települési önkormányzatnak az általános- és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére a már említett szünetekben a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

Az ingyenes szünidei étkezést a nyári szünetben valamennyi munkanapon biztosítja Kéthely Község Önkormányzata a gyermekek részére. Diétás étkeztetés biztosítására is lehetőség van.

Az ételt (ebéd) kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja viheti el, mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel, ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.

Az étkeztetés helyszíne: A Kéthelyi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Iskolakonyhája, Kéthely, Magyari u. 30.

Igénybevétel módja elsősorban helyben fogyasztással történik, de lehetőség nyílik az ételek elvitelére, melyet 11.30 óra és 12:30 között tehetnek meg. Elvitel esetén ételhordót biztosítani szükséges.

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában - határozattal - megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban forduljanak bizalommal ügyintézőinkhez.

 

Kéthely, 2016. május 25.

Nagy Gáborné

jegyző      

 

 

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >|