Kéthely Község Önkormányzta

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Családsegítő munkakör betöltésére

                          Szociális Szolgáltató Központ - Kéthely                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató Központ Kéthely Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1997. évi xxxl. tv. (39-40. §) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás 1993. évi III. tv. a (családsegítésről) 64. §

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,

•         Ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,

•         Ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Jogosítvány, saját gépjármű, helyismeret

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása és nagyfokú tolerancia.

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         kiváló szintű jogszabályi tájékozottság,  ismeretek gyakorlati alkalmazása és nagyfokú tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletraj, bizonyítvány-jogosítvány fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat adatkezelésről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hosszúné Tóth Rita nyújt, a 06/85/339-150-os telefonszámon és 06/30/252-5834-es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató Központ - Kéthely címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Hunyadi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 234/2020., valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat feltételének megfelelő pályázót az intézményvezető személyesen hallgatja meg és az eredményről valamennyi pályázót írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kethely.hu 2020. július 27.

Sikeres pályázat ingyenes WIFI pontok létesítésére Kéthelyen

Kéthely Község Önkormányzata sikeres pályázat keretein belül létesíthet ingyenes WiFi, azaz vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat a WiFi4EU (Free Wi-Fi for Europeans – Ingyenes wifit az európaiaknak) elnevezésű európai uniós finanszírozási program keretében. A 15.000 € (kb 5 millió forint) értékű utalványt kapunk európai uniós finanszírozási program keretében.

Kéthely Termelői Piac és Üzlet üzemeltetésére felhívás

Kéthely Község Önkormányzata, versenytárgyalás útján meghirdeti, a Kéthely, Hunyadi u. 21. szám alatti önkormányzati tulajdonú területen lévő termelői piac üzemeltetését 5 éves időtartamra. Az bérbe adandó épület nettó alapterülete 186 m2, a telek területe 910 m2.

Részletes pályázati felhívás letölthető: <<pályázati felhívás>>

Pályázati felhívás 1. számú melléklete (használatra átadott eszközök) letölthető: <<1. számú melléklet>>

Pályázati felhívás 2. számú melléklete (fotók az ingatlanról) letölthető: <<2. számú melléklet>>

img_7785_tm_retezve img_7812_tm_retezve
img_7803_tm_retezve img_7793_tm_retezve

 

 

Ingyenes szűrővizsgálatok Kéthelyen

dia1

Hirdetmény - vadászterület földtulajdonosi gyűlésről

A 14-350250-410 kódszámú nyilvántartásba vett tulajdonosi közösség közös képviselője összehívja  a vadászterület tulajdonosi gyűlését.

<< Hirdetmény letöltése itt >>

Áramszünet 2020. június 10-én

eon

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. július 10-én (pénteken) 8:00 órától várhatóan 15:00 óráig

KÉTHELYEN 

Ady Endre u. teljes, Arany János u. teljes,

Csaba u. teljes, Petőfi Sándor u. teljes,

Béke u. 1-23, 2-28 hsz., Dózsa György u. 1-5, 2-16 hsz.,

Hunyadi u. 1-17, 2-22 hsz, Ifjúság u. 1-27, 2-26 hsz.,

Magyari u.1-39, 2-34 hsz. és Szőlőhegy (Ady u vége)

teljes területén

ÁRAMSZÜNET lesz.

Piknik Kertmozi Kéthelyen

plak_t_ltal_nos_tm_retezve

Tájékoztató!

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően a települési ügysegéd megkezdi  az ügyfélfogadását településünkön.

Kéthelyen az ügysegéd Csonka Brigitta (06/70/698-8936),

aki 2020.július 8-tól minden szerdán

13:00-16:00-ig tart ügyfélfogadást  

Kéthely Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.

Újra várja az olvasókat a könyvtár Kéthelyen

_ltal_nos_t_j_koztat_20200616_k_nyvt_r

Zöldhulladék szállítás változás

Zöldhulladék szállítás változás

TÁJÉKOZTATÓ!

 Tájékoztatom a település lakosságát, hogy módosításra került a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 8/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelet, melyben kibővítésre került a szolgáltató általi zöldhulladék elszállítás rendje a településről.

Ennek értelmében 2020. június 15-től a szolgáltató díjmentesen elszállítja azon zöldhulladékot (különösen nyesedéket, ágat, gallyat), amelyet kötegelve, maximum 1 méter szálhosszúságban, maximum 1 m3 mennyiségig, az előre meghirdetett zöldhulladék szállítási napon az ingatlan elé kihelyeznek.

Felhívom továbbá a lakosság figyelmét, hogy a szolgáltató, csak a fentiekben meghatározott feltételek szerint kihelyezett zöldhulladékot köteles elszállítani.

 

Kéthely, 2020. június 11.

                                                                                             Molnár Balázs

                                                                                              polgármester

EBOLTÁS!

2020_eboltas_kethely

Nyári táborok 2020.

„Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban” EFOP-3.9.2-16-2017-00014

 

Felhívás nyári táborra

 

Kéthely Község Önkormányzatának az EFOP-3.9.2.-16-2017-00014 pályázat keretében lehetősége van 2020 nyarán nyári táborokat szervezni, azon gyermekek számára, akik a Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.

Az idei évben az alábbi táborok kerülnek meghirdetésre:

 Nyári erdei iskola tábor – 30 fővel 2 turnusba (turnusonként 15 fő)

alsó tagozatosok számára Kéthelyen (Művelődési ház)

1.  turnus - Molnár Marianna és Némethné Makay Ilona – 2020. július 13-17.

2. turnus - Molnár Marianna és Némethné Makay Ilona – 2020. július 27-31.

+36/30/678-9122

Olvasó tábor – 10 fővel alsó tagozatosok számára Kéthelyen (Könyvtár)

Kovács Lajosné – 2020. június 29-július 3.

06/85/339-019

Német nyelvi tábor – 30 fővel 2 turnusba (turnusonként 15 fő)

  4.-5.-6.-7.-8. osztályos tanulók számára Kéthelyen (Művelődési ház)

1. turnus - Tibolyné Hajdú Aliz és Udvari Mária - 2020. július 6-10.

  2. turnus - Tibolyné Hajdú Aliz és Udvari Mária - 2020. július 20-24.

+36/30/286-5191

Kerámia tábor – 15 fővel alsó és felsős tagozatosok számára Kéthelyen (Művelődési ház)

Sabján Veronika – 2020. augusztus 10-14.

8 éves kor feletti tanulók jelentkezését várjuk!

+36/70/315-0593

Hasznos ismeretek tábor – 15 fővel alsó- felső tagozatosok számára Kéthelyen (Műv. ház)

Radnai Tiborné és Szatmári Norbert – 2020. augusztus 3-7.

+36/30/507-1115

 

A táborok korlátozott létszámkerete miatt, minden jelentkező első körben csak egy táborban vehet részt. Azok, akik több táborba szeretnének részt venni, ők a jelentkezés során rangsorolják a táborokat, úgy hogy a legkedveltebb tábor kerüljön az első helyre. Abban az esetben, ha valamelyik általuk megjelölt tábor létszámkerete nem telik be, akkor azok közül lesz feltöltve, akik második vagy harmadik helyen megjelölték.

A táborokban biztosítjuk a gyermekek teljes ellátását a kéthelyi konyháról.

 

Jelentkezés módja: Jelentkezni a megadott telefonszámokon lehet.

 

A táborokra való jelentkezési határidő: 2020. június 12.

A táborok esetén a gyermekek után fizetendő önrésze 500 Ft/nap

 

A jelentkezők kiválasztásának szempontjai: hátrányos helyzet és jelentkezési sorrend.

További információ:

Általános kérdésekben forduljon Kéthely Község Önkormányzatához

8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. +36-85-339-210.

Szakmai kérdésekben: Az adott tábor lebonyolítójánál.

A szervezők fenntartják a jogot a táborok időpontjának és tartalmának változtatására.

 

infoblokk_kedv_final_cmyk_esza

Elkészült a Zártkert fejlesztés Kéthelyen

A 2019. évi Zártkerti Program keretében meghirdetett ZP-1-2019/5547 azonosítószámú pályázat 9.999.986,-Ft értékben megvalósult az Agrárminisztérium támogatásával.

A pályázat keretein belül felújításra került a „Kápolnai út” (2088/14. és 2810. hrsz) valamint vadvédelmi kerítés létesítése a 030/2 hrsz.-ú közút területén.

img_20200505_092457_tm_retezve img_20200508_095412_tm_retezve

Fúrt és ásott kutakkal kapcsolatos tájékoztató

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

Tel.: 85/339-210

 

 

Fúrt és ásott kutakkal kapcsolatos tájékoztató

 

 k_t

 

Értesítem a község lakosait, hogy kihirdetésre került a Magyar Közlöny 125. számában az Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény, mely módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt.

A jogszabálymódosítás 20. §-a értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

K é t h e l y, 2020. május 29.

 

Nagy Gáborné

jegyző

Tájékoztató

_ltal_nos_t_j_koztat_20200525_tm_retezve

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >|