Kéthely Község Önkormányzta

6.000.000 Ft támogatás hivatali informatikai rendszer fejlesztésre

6.000.000 Ft támogatás hivatali informatikai rendszer fejlesztésre

KÖFOP - Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program keretein belül Kéthely Község Önkormányzata 6.000.000 Ft vissza nem térítendő önerő nélküli pályázati forrást nyert.

A támogatást a központi ASP rendszerhez való csatlakozáshoz használhatjuk fel, mely tartalmazza a hivatali dolgozók továbbképzését, a régi programból való adatátmentéseket az új központi rendszerben, valamint tartalmaz 8 db nagy teljesítményű új munkaállomást is.

A pályázati forrásból megvalósuló új rendszer elindításával a 2014-ben bevezetett nagyon költséges ECO-STAT programot nem kell tovább finanszíroznunk.

ADVENT

advent_l

A 2016. DECEMBER 16. 18: 00 FALU KARÁCSONYA  RÉSZLETES PROGRAMJA KÉSŐBB KÜLÖN PLAKÁTON FOG MEGJELENNI.

Felhívás

_r_p_ly_zat

44 millió Ft járda építésre Kéthelyen a Magyari és Balaton utcában

44 millió Ft járda építésre Kéthelyen a Magyari és Balaton utcában

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (költségvetési törvény) 3. melléklet II. 8. pont szerinti előirányzat szolgál az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztései támogatásának forrásául. A pályázati kiírás szerint benyújtott pályázatokról dr. Pintér Sándor belügyminiszter döntött.

Kéthely Község Önkormányzata 44 milliór Ft támogatást nyert a pályázaton. Ezt a forrást járda építésre fordítjuk a jövő évben.

A Magyari és Balaton utca nyugati oldalán a meglévő járdát felbontanánk, és teljesen új térkő burkolatos járdát építenénk. A járda szélessége közel 3 méteresre nőne, ami alkalmassá teszi kerékpározásra is. Így a járda elkészülte után, a településen az önkormányzattól északra a külterületi kerékpárúthoz csatlakozva biztonságosan közlekedhetünk kerékpárral.

Molnár Balázs

polgármester

Adventi Készülődés

adventi_koszor_

1956-os büszkeségpont létesül Kéthelyen

1956-os büszkeségpont létesül Kéthelyen

"ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak"

Kéthely Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 1956-os büszkeségpont létrehozására.

Az 56-os Emlékbizottság pozitívan bírálta el a benyújtott pályázatunkat, és 4.850.000 Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg településünknek.

A támogatási forrásból egy 1956 hőseire emlékező emlékművet készítünk el, melyet 2017. márciusáig kell átadnunk. Az emlékmű gránit-üveg kombinációjú, és a Hősök terére kerül elhelyezésre.

3d1_honlapra_tm_retezve

Sikeres tüzifa támogatási pályázat

Sikeres tüzifa támogatási pályázat

A Belügyminisztérium által kiírt települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra kiírt pályázaton településünk 1.511.300 Ft támogatásban részesül.

A szükséges helyi rendelet megalkotását megkezdtük, melynek elfogadása után a település honlapján, a hírdető táblákon kihírdetésre kerül az igénylés menete.

Molnár Balázs

        polgármester

Az ejtőernyős hősi halottak emlékhelyének rendezése

Az ejtőernyős hősi halottak emlékhelyének rendezése

Már hagyomány, hogy a Nyitott Klub tagjai a halottak napja előtt is rendbe teszik az ejtőernyős hősi halottak emlékhelyét. Erre most október 24-én délután került sor.

<< fotók a galériában >>

Köszönjük a nyitott klub áldozatos munkáját!

Ismét ingyenes gyógykezelés Csokonyavisontán - PÁLYÁZAT

Ismét ingyenes gyógykezelés Csokonyavisontán - PÁLYÁZAT

A Csokonyavisontai Termálfürdő és Kéthely Község Önkormányzata

pályázati felhívása

termálfürdő gyógykezelés és fürdő ingyenes igénybevételére.

                            

 A Termálfürdő Kft. Csokonyavisonta és Kéthely Község Önkormányzata közösen

 pályázatot ír ki

 ingyenes komplex gyógykezelésen való részvételre.

 Pályázatot minden Kéthely településen állandó lakcímmel rendelkező nyugdíjas személy benyújthatja.

 Pályázati feltételek:

  • állandó Kéthelyi lakcím
  • öregségi vagy rokkant nyugdíj ellátásban való részesülés.

 A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

– pályázati jelentkezési lap

(átvehető a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban Kéthely, Ady E. u. 1.)

– nyilatkozat arról, hogy pályázó vállalja a szolgáltatás mind a 15 alkalommal való igénybe vételét.

 A pályázat elbírálásánál figyelembe vett okok:

- háziorvosi javaslat a gyógykezelések szükségességéről

- szociális rászorultság (egy főre eső jövedelem)

 A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

 A pályázatok benyújtásának módja: személyesen Kéthely Község Önkormányzatának Polgármesteréhez, vagy postai úton Kéthely Község Önkormányzata 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. címezve.

A pályázati eredményről minden igénylőt írásban kiértesítünk.

 Egyéb információ:

A szolgáltatást november közepétől lehet igénybe venni, hétfő-szerda-pénteki napokon. Minden igénylő előzetes orvosi vizsgálaton köteles részt venni, mindezt szervezett formában, a Csokonyavisontai Termálfürdőben végzik el. Közös szállítás megszervezését az önkormányzat vállalja.

<< jelentkezési lap >>

Molnár Balázs

polgármester

Október 23. megemlékezés

14700952_1110891629001088_6666801794172750185_o

KÖSZÖNET A SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL SEGÍTŐINEK ÉS TÁMOGATÓINAK

KÖSZÖNET A SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL SEGÍTŐINEK ÉS TÁMOGATÓINAK

A felvonulást megelőző napon a Dél-Balatoni Hegyközség választmánya borversenyt rendezett, melynek eredményhirdetésére és a versenyben résztvevő borok megkóstolására a felvonulás napján került sor a Kristinus Borbirtokon.

A szüreti felvonulás előtt az Élménysziget fából készült játékait próbálhatták ki a kicsik és nagyok a Három Góbé Tanyán.

Az egyesület tizedszer hirdette meg a borkorcsolyasütő-versenyt, amely nyerteseit díjaztuk, a résztvevőket pedig ajándékkal jutalmaztuk.

A felvonulás idén is sok fogatból és traktorból állt. A fogatosoknak és traktorosoknak az ebédet a Nyitott Klub tagjai főzték meg. A főzéshez és a felvonulók gyülekezéséhez a helyszínt Bartis László biztosította a Három Góbé Tanyán.

A felvonulást idén a gyenesdiási huszárok is színesítették.

A bál helyszínét a Kéthelyi Szülői Szervezet tagjai segítették berendezni és feldíszíteni, és a visszarendezést, takarítást is ők vállalták el. A felvonulás nemzeti színű díszeit és a báli asztali díszeket az általános iskolások készítették tanáraik és a szülők, valamint a Művelődési Ház vezetője közreműködésével őszi termésekből, növényekből.

A felvonulást és a bált a Kéthelyi Polgárőr Egyesület biztosította.

A szüreti felvonulás és bál támogatói itt letölthetők.

Tájékoztató

                                                                    TÁJÉKOZTATÓ


           Kéthely községben 2016. október 2-án tartott országos népszavazás eredményéről

A választást megelőző második nap (2016. október 1.) 16 óráig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 1730 fő volt.

Kéthely községben a népszavazás összesített eredménye a következő:

·    szavazóként megjelentek száma: 871 fő volt, 50,3 %
·    érvénytelen szavazólap 34 db, 3,9 %.
·    érvényes szavazólapot 837 fő választópolgár adott le, a szavazók 96,1 %-a

Az érvényes szavazatok megoszlása:
·    Igen szavazatok száma 9 (1,1 %)
·    Nem szavazatok száma 828 (98,9 %)

K é t h e l y, 2016. október 2.


                                                                                                                   Nagy Gáborné
                                                                                                                      HVI vezető

Elektronikai hulladékgyűjtés az óvodában!!!

Elektronikai hulladékgyűjtés az óvodában!!!

Kérjük Önöket, hogy otthon és közelebbi-távolabbi környezetükben gyűjtsék össze és hozzák el az oviba. Rossz hűtőszekrény, mosógép, tv, rádió, magnó stb. Akinek van elektronikai hulladéka, de nem tudja elszállítani az óvodába az kérjük jelezze a 339-219-es óvodai telefonszámon név, cím, tel. szám megadásával és előre egyeztetett időpontban elszállítjuk. A befolyt összeget a Játék - Világ Közalapítvány számlájára utalják, amiből bábművészt hívunk a gyerekeknek.

Gyűjtési időszak: 2016.szeptember 30. – október 11.

Játék-Világ Közalapítvány és Óvodai Szülői Szervezet

Lakossági tájékoztató

Lakossági tájékoztató!

A Központi Statisztikai Hivatal megkeresése alapján, ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket a 2016. évi mikrocenzusra, népesség-összeírásra, a mikrocenzusban Kéthely község is érintett.

Az adatfelvétel célja, hogy megismerhetővé váljon Magyarország lakosságának életkörülményei és a főbb jellemzők változásai a 2011. évi népszámlálás óta. Az eredmények alapján megalapozottabban lehet különféle fejlesztéseket tervezni és azok hatásait mérni.  

Az adatfelvételre 2016. október 1-je és november 8-a között kerül sor. A minta a lakosok 10%-ára terjed ki, így a legfontosabb adatokat nemcsak országosan és megyénként, hanem járásonként is be tudja majd mutatni a Központi Statisztikai Hivatal. Az adatfelvétel 2148 településen, mintegy 440 ezer háztartást és körülbelül egymillió embert érint A mintába került háztartásokban élők számára a válaszadás kötelező.   

A mikrocenzussal kapcsolatban részletes információk találhatók a Központi Statisztikai Hivatal honlapján, http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/ cím alatt. A népesség-összeírást érintő kérdésekben a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai rendelkezésre állnak.

                                                                                                                                  Nagy Gáborné

                                                                                                                                        jegyző

 

Lakossági tájékoztató

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2016.09.28-tól 2016.09.30-ig a háziorvosi rendelés szünetel szabadásg miatt.

Sürgös esetben Dr. Grexa Izabella somogyszentpáli háziorvos helyettesít

                      Telefonszáma: 06/85 339-322 vagy 06 30 236 4015

Somogyszentpálon a rendelési idő csütörtökön és pénteken 8.00 - 12.00 óráig tart.

                                                                                                                                               Dr. Gonda Péter

 

 

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >|