Kéthely Község Önkormányzta

Polgárőr Egyesület közgyűlése

Február 22-én megtartotta a Kéthelyi Polgárőr Egyesület az év első közgyűlését.

A közgyűlés elfogadta az egyesület 2015. évi költségvetését, majd megtárgyalta a 2016. évi terveket.

Örülünk, hogy 2015. évben több, mint 2 millió forintból tudtunk felszerelést vásárolni az egyesületi tagoknak, melyet Nemzeti Együttműködési Alaphoz és a Somogy Megyei Polgárőr Szövetséghez benyújtott pályázati forrásból, valamint Kéthely Község Önkormányzatától, és egy magán támogatótól kapott támogatásból sikerült megvalósítani.

A közgyűlés után az egyesület új tagjai oktatáson vettek részt, ahol megismerhették a polgárőrség működésének szabályait, majd ezután vizsgát tettek.

Az egyesület tagsága a frissen levizsgázott tagokkal 34 főre emelkedett.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy az egyesület elnökének, Bódis Józsefnek a telefonszáma megváltozott. Kérem keressék őt bizalommal a +36-30-49-58-617

wp_20160222_18_19_20_raw_tm_retezve

wp_20160222_20_29_10_raw_tm_retezve

Lakáscélú helyi támogatás

 

H I R D E T M É N Y

 

Értesítjük a község lakosságát, hogy Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. évben is nyújt lakáscélú helyi támogatást, a vonatkozó önkormányzati rendelete értelmében.

A rendelet alapján a képviselőtestület az önkormányzat éves költségvetésében az erre a célra elkülönített anyagi eszközeiből kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt nyújthat az arra rászoruló családok részére, az alábbi célokra:

 • új családi ház építéséhez,
 • új vagy használt lakás vásárlásához
 • saját tulajdonú lakás legalább egy lakószobával való bővítéséhez.

A kérhető támogatás maximális összege: 500.000 Ft.

A visszatérítés maximális időtartama: 10 év.

A kölcsön havi törlesztő részletének legkisebb összege 3.000 Ft.

A támogatás csak egy ízben állapítható meg.

Kölcsönben részesíthetők a lakással nem rendelkező házasok, élettársak, egyedülállók, pályakezdő fiatalok, két vagy többgyermekes családok, továbbá azok a családok, akik méltányolható lakásigényük mértékének alsó határát el nem érő lakással rendelkeznek és a nettó egy főre jutó havi átlagjövedelmük nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegéről szóló jogszabályban meghatározott mérték 200 %-át.

A támogatás személyenkénti összegét a képviselőtestület állapítja meg, a támogatás céljára felhasználható összeg ismeretében. 2016. évben 2 millió Ft keretet különített el a testület e célra.

A kérelmeket a közös önkormányzati hivatalban beszerezhető formanyomtatványon kell benyújtani, a szükséges mellékletekkel együtt (kereseti igazolás, építési engedély, adás-vételiszerződés stb.)

A kérelmeket tárgyév március 31-ig lehet benyújtani.

A támogatás visszafizetéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre Kéthely Község Önkormányzatának javára.

A támogatás nyújtásával kapcsolatos minden fentiekben nem részletezett kérdésben a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal felvilágosítás kérhető.

 

Kéthely, 2016. február 16.

Nagy Gáborné

jegyző

<< lakástámogatási hitel kételem igénylő lap>>

Közművelődési szakember pályázati kiírás

                                   Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony            

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kéthely község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásában való közreműködés, ismeretterjesztő, amatőr alkotó, művelődő közösségek (szakkörök) tevékenységének segítése, közreműködés az önkormányzati rendezvények megszervezésében,kapcsolattartás más, szakterülethez tartozó vidéki szervezetekkel, kapcsolattartás helyi intézményekkel, együttműködés a megyében működő szakmai szervezetekkel, közreműködés a szakmai pályázatok, éves statisztikai jelentések elkészítésében, javaslattétel az éves költségvetési előirányzatok meghatározásához, a művelődési ház helyiség bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátása,intézménytakarító tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, középfokú közművelődési szakember képesítés,
 • közművelődési területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű szövegszerkesztés,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet - 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, nyilatkozat. hogy a pályázatban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló ülésen kívánja-e zárt ülés tartását, nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakképesítést bizonyító bizonyítványok másolata, munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Balázs polgármester nyújt, a 85/539-036, 06204548968 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 298/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember
 • Személyesen: Molnár Balázs polgármester, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra. A kiírásnak megfelelő pályázókat a képviselő-testület előzetes személyes meghallgatásra behívja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Kéthely Község Önkormányzatának Honlapja - 2016. február 16.
 •         Kéthely Község Önkormányzatának hirdetőtáblái - 2016. február 16.

 

 

Változások a hulladék szállításban

Változások a hulladék szállításban

Az elmúlt évben egy öntapadós matricát készítetett az önkormányzat a lakosságnak, melyen a szelektív hulladék szállítási időpontok voltak feltűntetve.

Többen keresték meg a hivatalat, hogy idén miért nem készítettük ezt el?

Tájékoztatásul szeretném tudani a lakossággal, hogy várhatóan április elejétől kerül bevezetésre egy új szállítási rendszer. Ekkorra több új edényzetet fog biztosítani a szolgáltató a lakosság számára. Várhatóan új sárga-kék-barna kukákat fogunk kapni, melyekkel még jobban szelektálva tudjuk a hulladékot gyűjteni.

A változások életbelépésekor azonnal elkészíttetjük a matricákat, és ki fogjuk oszatni lakosságnak.

A tervezett fejlesztésekről egy rövid tájékoztatót a honlapján tette közzé a szolgáltató.

Szelektív hulladék gyűjtési időpontok a változások érvénybelépéséig az alábbiak:

február 8. 29. március 21. április 4. 18.

20160205_105101

A Nyitott Klub tagjai Balatonkeresztúrra látogattak

Február 4-én délután a balatonkeresztúri Bél Mátyás Látogatóközpontba látogattunk a Nyitott Klub tagságából huszonheten. A kéthelyi D. Fazekas László portréiból és tájképeiből nyílt kiállítást tekintettük meg a szépen felújított egykori Festetics-kastélyban, amely ma turisztikai és kulturális célokat szolgál. A kiállítás megtekintése után a látogatóközponthoz tartozó, Négy Évszak Játszóházba is átmentünk, s megcsodáltuk az öt játszószobából álló ökoturisztikai intézményt.

Balla Mária

<<képek a galériában>>

Lakossági tájékoztató

 2016. február 1-jétől a védőnő telefonszáma megváltozott.

Az új telefonszám: +36/30-518-0743

 

Könyvtár nyitvatartási idejének változása

2016. február 1-jétől a könyvtár nyitvatartás ideje az alábbiak szerint módosult:

Hétfő: 8:00-11:30        14:00-18:00

Kedd: szünnap

Szerda: 8:00-11:30      13:00-17:00

Csütörtök: 8:00-11:30  14:00-18:00

Péntek: 14:00-19:00

Szombat: 8:00-12:00

Magyar kultúra napja a könyvtárban

Bensőséges, szép ünnepség volt január 22-én a könyvtárban, a magyar kultúra napján. Elsőként Kölcsey Ferenc versét, a Himnuszt, hallhattuk az általános iskola 6. osztályos tanulóinak előadásában. A Himnusz előadását fuvola muzsika követte, Horváth Gerda 4. osztályos tanuló fuvolázott. Majd a Hímnusz keletkezéstörténetét idézte fel Kovács Lajosné könyvtáros Szarvas Jenő közreműködésével. A Kéthelyi Asszonykórus hét tagja is szereplője volt az ünnepségnek, ők magyar népdalokat és egy megzenésített Petőfi Sándor verset adtak elő. Az általános iskola 6. osztályának tanulói a szülőföld szeretetéről ez alkalomra írt fogalmazásaikat olvasták fel, nagy sikerrel. A magyar kultúra napjához kapcsolódóan egy rajzpályázatot is hirdetett a könyvtár. A Himnusz versszakaihoz kellett illusztrációt készíteni a gyerekeknek. A pályázatra húsz gyermekrajz érkezett, és két felnőtt is készített illusztrációt. A rajzokat az ünnepség résztvevői zsűrízték szavazataikkal, az eredményeket később hirdetik ki az iskolában. A programról a Marcali portál is tudósított, a képek elérhetők: http://marcaliportal.hu/index.php/2015-07-07-09-04-12/kozelben/28420-a-magyar-kultura-napja-kethelyen-2 címen.

Balla Mária

<< képek a galériában>>

Hulladék gyűjtési naptár

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. évben a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kéthely településen is bevezette az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok házhoz menő elszállítását, valamint a biológiailag lebomló hulladék gyűjtését.

A hulladék szállításokat 2016 évben az alábbi időpontokban végzik:

Szelektív hulladék

január 18.

február 8. 29.

március 21.

április 4. 18.

május 2. 16. 30.

június 13. 27.

július 11. 25.

augusztus 8. 22.

szeptember 5. 19.

október 3. 24.

november 14.

december 5. 26.

Bio hulladék

április 13.

május 11.

június 15.

július 13.

augusztus 17.

szeptember 14.

október 12.

november 16.

december –

Kérjük, a gyűjtőedényeket kizárólag a gyűjtési napon reggel 7 óráig helyezzék ki a közterületre; az elszállítás dátumát megelőzően kitett hulladék rontja a településképet.
A szelektív, és a biológiailag lebomló hulladék szállítási rendje nem befolyásolja a vegyes hulladék szállítási rendjét (minden hét szerda).

Fenyőfa elszállítás

lebontott karácsonyfák elszállítását az Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. január 20-án (szerda) és január 27-én (szerda) napokon végzi.
Kérem a lakosságot, hogy csak ezeken a napokon helyezzék ki a fákat a vegyes hulladék gyűjtő edények mellé.
 
Molnár Balázs
polgármester
 
fenyo

Adó 1%

 

Kedves Adófizető!

Kérjük, rendelkezzen adója 1 %-áról községünk valamely közhasznú civil szervezete javára!
Az Ön, családja, ismerősei, közös lakóhelyünk javát szolgálja ezzel.

 • általános iskola: „Hóvirág Közalapítvány” 18765618-1-14
 • Kéthelyért Egyesület: 18783724-1-14
 • óvoda: „Játék – Világ Közalapítvány” 18765601-1-14

Az érdemesnek talált szervezet adószámát írja adóbevallásának a NAV 0953-D jelű rendelkező nyilatkozatára.


Köszönjük a támogatást!

Boldog karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag új évet kívánunk

honlap

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0556

Tradíció és innováció: egyszerre Kéthelyen

A KLIK Marcali Tankerületének egyik jelentős pályázati programját tudhatja maga mögött a Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola, amely részt vett a TÁMOP-3.1.4.Cinnovatív iskolai fejlesztés pályázatán. Az általános iskolai részleg és az alapfokú művészeti iskola összesen 20 millió forintos támogatást kapott az Európai Unió révén, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával. A pályázati projekt a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását és az újszerű pedagógiai módszerek bevezetését célozta meg.A pályázatban vállalt szakmai programelemeket és a fotókat a kethely.innovativiskola.hu című weboldalon tetté közzé.

A kompetenciafejlesztés része volt az idegen nyelv oktatása, erősítése. A pályázat során megszervezett német nyelvi témahét célja az volt, hogy megismerkedjenek a gyerekek Németország kultúrájával (művészet, zene, földrajz, történelem, sport, költészet), nyelvével, nevezetességeivel, sporttörténetével, hagyományaival, szokásaival. Hét tantárgy fogta össze a projektpedagógia módszertanára épülő látványos és érdekes témahetet, a szakpedagógusok közreműködésével.

Agresszió és konfliktuskezelés az iskolában címmel tartott előadást a KLIK Somogy Megyei Szakszolgálata Marcali Tagintézményének pszichológusa, Szalay Miklós. Az előadáshoz kapcsolódóan a művészeti iskola képzőművészet tanszakának több tanulója művészetterápia jelleggel érdekes munkákat készített.Egészségnapok keretében Pálos Attilával és Nagy Dániellel, a Vitakid SE és MensMentis szakembereivel találkozhattak a diákok. Egy másik alkalommal Katus Attila hatszoros aerobic világbajnok tartott csoportos mozgástréninget, majd mentálhigiénés előadást, akit Szentgyörgyi Romeo világbajnok, majd Szebeni István televíziós műsorvezető, sportszakember követett. A Keszthelyi Városi Kórház Sürgősségi Osztályának dolgozója, Horváth Helga az iskola felső tagozatos tanulóinak tartott elsősegély nyújtási ismeretek előadást.

Az egészséges életmódra és a környezeti nevelésre nagy hangsúlyt fektet az iskola. Ennek céljából

a környező parkerdőbe tavaszi, egész napos túrát szerveztek.

Komplex közlekedési ismeretek oktatása címmel JakodánéJendrek Zsuzsanna érdekes és hasznos, gyakorlattal egybekötött elméleti oktatásban részesítette az iskola tanulóinak egy részét, különösen azokat célozva meg, akik kerékpárral járnak mindennap iskolába.

Közösségi rendezvények keretében táncházakat, fellépéseket rendeztek.A tánc mellett a zene is jelentős szerepet kapott: a tanulóknak a felemelkedésben magatartásmintát adó, népszerű művészekkel szerveztek közös koncerteket. A kultúra fiatal nagyköveteként számon tartott Kávészünet verszenekar után Molnár Ferenc Caramel is igazi élmény volt a gyerekeknek, majd az Aphoniaverszenekar is koncertezett náluk.

A pályaorientációs foglalkozássorozat első érzékenyítő tréningjét Pankotay Péter és Ruzicska László színművészek tartották. Ezt követően Ledőné Dolmány Mária drámapedagógus, a Magyar Drámapedagógiai Társaság egyik vezető szakembere, Tóth Zsuzsanna színházpedagógus, Wiegmann Alfréd kulturális szakértő, végül Kiss László rendező segített eligazodni a munkaerő piacon.A foglalkozások központi motívuma a munkavállalási lehetőségek és a vállalkozói környezet mellett az önmagukról kialakítandó reális kép volt.

Júliusban 5 napos nyári tábort szerveztek Gyenesdiásra, a Vadóc-tanyára, ahol 25 diák és 2 kísérő pedagógus működött együtt a természet megismerése céljából.

A differenciáló pedagógiai módszertan alkalmazási feltételeit elsőként a jogi és társadalmi környezetet, majd második alkalommal a tanítás dráma eszközeinek használatát, végül a hátrányból induló gyerekek mentorálását mutatták be szakértők a pedagógusoknak egy tanfolyamon.

A pedagógusok két akkreditált képzésen is részt vettek: az individuál-pszichológiai szemléletű bátorító pedagógia elmélete és gyakorlata, valamint az individuál-pszichológiai szemléletű szupervízió és a lelki egészség kialakítása voltak a továbbképzés témái. A tanárok az új innovatív ismereteket felhasználva mentorprogramot indítottak a diákoknak, ennek keretében felzárkóztatásukkal, vagy épp tehetséggondozásukkal foglalkoztak.

A projekt zárásaként az iskola aulájában fotókiállítást rendeztek az eseményekről.

 

<<további képek a galériában>>

Kéthelyi Advent

Sok szeretettel várjuk a falu lakosságát az idei évi falu karácsonya rendezvényre.

plak_t_tm_retezve

Nyitott Klub decemberi programja

Beteljesületlen álmok... címmel megemlékező előadás hangzott el kéthelyi Harmath Imre költőről, születésének 100. évfordulóján. Harmath Imre verseit Szarvas Jenő tolmácsolta. Harmath Imrének három verses kötete jelent meg, és számos folyóirat is közölte verseit. A programon nemcsak a klubtagok vettek részt. Köszönjük az érdeklődést és részvételt minden jelenlévőnek. A könyvtárban digitális formában megtalálható Harmath Imre két kötete, továbbá egy képes megemlékező összeállítás is.

<<képek a galériában>>                                                                                         Balla Mária

 

X
X
X
X
X
X

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 >|