Kéthely Község Önkormányzta

Hulladék vasgyűjtés

Hulladék vasgyűjtés

Kedves Kéthelyiek!

Iskolánk Szülői Szervezete idén is megszervezi a vasgyűjtést, melynek időpontja 2016. április 05-én (kedd) lesz. Kérjük akinek van fémhulladéka, szóljon az alábbi elérhetőségek valamelyikén, vagy gyermeke osztályfőnökének.

A hulladékokat a bejelentett címek alapján a délelőtt folyamán a szülői szervezet tagjai elszállítják.

 Csonka László: 06/30-235-73-86
Nikula Zsolt: 06/30-743-95-32
Tanai Anikó: 06/30-538-73-80

Valamint van lehetőség az iskolában személyesen illetve telefonon (06/85-539-033) is jelezni a gazdasági irodában Nagy Nikolettánál.

A felajánlásokat a gyerekek nevében előre is köszönjük!

Gyászjelentés

Olasz István 1948-2016.

olasz

Életének 68. évében elhunyt Olasz István a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal hajdani műszaki főmunkatársa.

Olasz István 1971. április 1. óta – kisebb megszakítással – 2008.november 30-ig, nyugdíjazásáig volt a hivatal dolgozója.

Közel 35 éves kéthelyi munkálkodása során számtalan a község életét meghatározó beruházás megvalósításában vett részt.

Emlékét kegyelettel megőrizve búcsúzunk, nyugodjon békében.

 

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Tojásfa a falu központban

11080475_622393011195471_4389395663372441297_o

A tavalyi évben nagy sikert aratott a település központjában elkészített tojásfa, és a húsvéti díszítés.

Az idei évben szeretnénk, ha ezt a sikert tovább tudnánk vinni, és még fokozni is.

Az orvosi rendelő előtti téren készítenénk el a díszítést, és a tojásfát is. Célul tűztük ki, hogy legalább annyi tojás kerüljön a fára, ahányan lakunk a településen.

A tojásfához szeretnénk kérni a lakosság segítségét. Aki szeretne részese lenni ennek a kezdeményezésnek, az juttasson el minél több festett tojást az önkormányzathoz, vagy Vancsó Mihálynéhoz, amit március 17-én fel tudunk helyezni a fára.

A tojások anyaga bármi lehet, ami bírja az időjárás viszontagságait.

11120081_622393014528804_4429706069218490627_o

Március 15-i megemlékezés

plak_t

Kóbor rókák kilövése

Hirdetmény

67584_113245966_big

Kóbor rókák kilövése

 

Marcali Rendőrkapitányság 14040/1887/2018.ált. szám alatt KÉTHELY ÉS BALATONÚJLAK községek közigazgatási területére engedélyezte a kóbor rókák kilövését 2018. június 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig, naponta 0-24 óráig.

A kilövést végzők: Deák Emil, Hermanics Tibor, Schmidt László, Szűcs Ernő Zoltán és Karancsi Sándor sportvadászok.

Amennyiben rókát észlelnek a településeken bejelentésüket a 85/339-210 telefonszámon, 85/339-210 fax-számon, 20/4499115 mobilszámon, vagy jegyzo@kethely.hu e-mail címre tehetik meg. 

Kéthely, 2018. május 28.

 

Nagy Gáborné

jegyző

Polgárőr Egyesület közgyűlése

Február 22-én megtartotta a Kéthelyi Polgárőr Egyesület az év első közgyűlését.

A közgyűlés elfogadta az egyesület 2015. évi költségvetését, majd megtárgyalta a 2016. évi terveket.

Örülünk, hogy 2015. évben több, mint 2 millió forintból tudtunk felszerelést vásárolni az egyesületi tagoknak, melyet Nemzeti Együttműködési Alaphoz és a Somogy Megyei Polgárőr Szövetséghez benyújtott pályázati forrásból, valamint Kéthely Község Önkormányzatától, és egy magán támogatótól kapott támogatásból sikerült megvalósítani.

A közgyűlés után az egyesület új tagjai oktatáson vettek részt, ahol megismerhették a polgárőrség működésének szabályait, majd ezután vizsgát tettek.

Az egyesület tagsága a frissen levizsgázott tagokkal 34 főre emelkedett.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy az egyesület elnökének, Bódis Józsefnek a telefonszáma megváltozott. Kérem keressék őt bizalommal a +36-30-49-58-617

wp_20160222_18_19_20_raw_tm_retezve

wp_20160222_20_29_10_raw_tm_retezve

Lakáscélú helyi támogatás

 

H I R D E T M É N Y

 

Értesítjük a község lakosságát, hogy Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. évben is nyújt lakáscélú helyi támogatást, a vonatkozó önkormányzati rendelete értelmében.

A rendelet alapján a képviselőtestület az önkormányzat éves költségvetésében az erre a célra elkülönített anyagi eszközeiből kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt nyújthat az arra rászoruló családok részére, az alábbi célokra:

 • új családi ház építéséhez,
 • új vagy használt lakás vásárlásához
 • saját tulajdonú lakás legalább egy lakószobával való bővítéséhez.

A kérhető támogatás maximális összege: 500.000 Ft.

A visszatérítés maximális időtartama: 10 év.

A kölcsön havi törlesztő részletének legkisebb összege 3.000 Ft.

A támogatás csak egy ízben állapítható meg.

Kölcsönben részesíthetők a lakással nem rendelkező házasok, élettársak, egyedülállók, pályakezdő fiatalok, két vagy többgyermekes családok, továbbá azok a családok, akik méltányolható lakásigényük mértékének alsó határát el nem érő lakással rendelkeznek és a nettó egy főre jutó havi átlagjövedelmük nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegéről szóló jogszabályban meghatározott mérték 200 %-át.

A támogatás személyenkénti összegét a képviselőtestület állapítja meg, a támogatás céljára felhasználható összeg ismeretében. 2016. évben 2 millió Ft keretet különített el a testület e célra.

A kérelmeket a közös önkormányzati hivatalban beszerezhető formanyomtatványon kell benyújtani, a szükséges mellékletekkel együtt (kereseti igazolás, építési engedély, adás-vételiszerződés stb.)

A kérelmeket tárgyév március 31-ig lehet benyújtani.

A támogatás visszafizetéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre Kéthely Község Önkormányzatának javára.

A támogatás nyújtásával kapcsolatos minden fentiekben nem részletezett kérdésben a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal felvilágosítás kérhető.

 

Kéthely, 2016. február 16.

Nagy Gáborné

jegyző

<< lakástámogatási hitel kételem igénylő lap>>

Közművelődési szakember pályázati kiírás

                                   Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony            

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kéthely község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásában való közreműködés, ismeretterjesztő, amatőr alkotó, művelődő közösségek (szakkörök) tevékenységének segítése, közreműködés az önkormányzati rendezvények megszervezésében,kapcsolattartás más, szakterülethez tartozó vidéki szervezetekkel, kapcsolattartás helyi intézményekkel, együttműködés a megyében működő szakmai szervezetekkel, közreműködés a szakmai pályázatok, éves statisztikai jelentések elkészítésében, javaslattétel az éves költségvetési előirányzatok meghatározásához, a művelődési ház helyiség bérbeadásával kapcsolatos feladatok ellátása,intézménytakarító tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, szakképzésben szerzett népművelési szervező, ügyintéző, középfokú közművelődési szakember képesítés,
 • közművelődési területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű szövegszerkesztés,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet - 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, nyilatkozat. hogy a pályázatban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázatot elbíráló ülésen kívánja-e zárt ülés tartását, nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakképesítést bizonyító bizonyítványok másolata, munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Balázs polgármester nyújt, a 85/539-036, 06204548968 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 298/1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember
 • Személyesen: Molnár Balázs polgármester, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra. A kiírásnak megfelelő pályázókat a képviselő-testület előzetes személyes meghallgatásra behívja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Kéthely Község Önkormányzatának Honlapja - 2016. február 16.
 •         Kéthely Község Önkormányzatának hirdetőtáblái - 2016. február 16.

 

 

Változások a hulladék szállításban

Változások a hulladék szállításban

Az elmúlt évben egy öntapadós matricát készítetett az önkormányzat a lakosságnak, melyen a szelektív hulladék szállítási időpontok voltak feltűntetve.

Többen keresték meg a hivatalat, hogy idén miért nem készítettük ezt el?

Tájékoztatásul szeretném tudani a lakossággal, hogy várhatóan április elejétől kerül bevezetésre egy új szállítási rendszer. Ekkorra több új edényzetet fog biztosítani a szolgáltató a lakosság számára. Várhatóan új sárga-kék-barna kukákat fogunk kapni, melyekkel még jobban szelektálva tudjuk a hulladékot gyűjteni.

A változások életbelépésekor azonnal elkészíttetjük a matricákat, és ki fogjuk oszatni lakosságnak.

A tervezett fejlesztésekről egy rövid tájékoztatót a honlapján tette közzé a szolgáltató.

Szelektív hulladék gyűjtési időpontok a változások érvénybelépéséig az alábbiak:

február 8. 29. március 21. április 4. 18.

20160205_105101

A Nyitott Klub tagjai Balatonkeresztúrra látogattak

Február 4-én délután a balatonkeresztúri Bél Mátyás Látogatóközpontba látogattunk a Nyitott Klub tagságából huszonheten. A kéthelyi D. Fazekas László portréiból és tájképeiből nyílt kiállítást tekintettük meg a szépen felújított egykori Festetics-kastélyban, amely ma turisztikai és kulturális célokat szolgál. A kiállítás megtekintése után a látogatóközponthoz tartozó, Négy Évszak Játszóházba is átmentünk, s megcsodáltuk az öt játszószobából álló ökoturisztikai intézményt.

Balla Mária

<<képek a galériában>>

Lakossági tájékoztató

 2016. február 1-jétől a védőnő telefonszáma megváltozott.

Az új telefonszám: +36/30-518-0743

 

Könyvtár nyitvatartási idejének változása

2016. február 1-jétől a könyvtár nyitvatartás ideje az alábbiak szerint módosult:

Hétfő: 8:00-11:30        14:00-18:00

Kedd: szünnap

Szerda: 8:00-11:30      13:00-17:00

Csütörtök: 8:00-11:30  14:00-18:00

Péntek: 14:00-19:00

Szombat: 8:00-12:00

Magyar kultúra napja a könyvtárban

Bensőséges, szép ünnepség volt január 22-én a könyvtárban, a magyar kultúra napján. Elsőként Kölcsey Ferenc versét, a Himnuszt, hallhattuk az általános iskola 6. osztályos tanulóinak előadásában. A Himnusz előadását fuvola muzsika követte, Horváth Gerda 4. osztályos tanuló fuvolázott. Majd a Hímnusz keletkezéstörténetét idézte fel Kovács Lajosné könyvtáros Szarvas Jenő közreműködésével. A Kéthelyi Asszonykórus hét tagja is szereplője volt az ünnepségnek, ők magyar népdalokat és egy megzenésített Petőfi Sándor verset adtak elő. Az általános iskola 6. osztályának tanulói a szülőföld szeretetéről ez alkalomra írt fogalmazásaikat olvasták fel, nagy sikerrel. A magyar kultúra napjához kapcsolódóan egy rajzpályázatot is hirdetett a könyvtár. A Himnusz versszakaihoz kellett illusztrációt készíteni a gyerekeknek. A pályázatra húsz gyermekrajz érkezett, és két felnőtt is készített illusztrációt. A rajzokat az ünnepség résztvevői zsűrízték szavazataikkal, az eredményeket később hirdetik ki az iskolában. A programról a Marcali portál is tudósított, a képek elérhetők: http://marcaliportal.hu/index.php/2015-07-07-09-04-12/kozelben/28420-a-magyar-kultura-napja-kethelyen-2 címen.

Balla Mária

<< képek a galériában>>

Hulladék gyűjtési naptár

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. évben a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kéthely településen is bevezette az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok házhoz menő elszállítását, valamint a biológiailag lebomló hulladék gyűjtését.

A hulladék szállításokat 2016 évben az alábbi időpontokban végzik:

Szelektív hulladék

január 18.

február 8. 29.

március 21.

április 4. 18.

május 2. 16. 30.

június 13. 27.

július 11. 25.

augusztus 8. 22.

szeptember 5. 19.

október 3. 24.

november 14.

december 5. 26.

Bio hulladék

április 13.

május 11.

június 15.

július 13.

augusztus 17.

szeptember 14.

október 12.

november 16.

december –

Kérjük, a gyűjtőedényeket kizárólag a gyűjtési napon reggel 7 óráig helyezzék ki a közterületre; az elszállítás dátumát megelőzően kitett hulladék rontja a településképet.
A szelektív, és a biológiailag lebomló hulladék szállítási rendje nem befolyásolja a vegyes hulladék szállítási rendjét (minden hét szerda).

Fenyőfa elszállítás

lebontott karácsonyfák elszállítását az Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. január 20-án (szerda) és január 27-én (szerda) napokon végzi.
Kérem a lakosságot, hogy csak ezeken a napokon helyezzék ki a fákat a vegyes hulladék gyűjtő edények mellé.
 
Molnár Balázs
polgármester
 
fenyo

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >|