Kéthely Község Önkormányzta

Választás hírdetmény

HÍRDETMÉNY

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést.

AJÁNLÁS

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat

SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló
kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.