KéthelyKözség hivatalos honlapja

Pályázati kiírás műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

                      Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal                      

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásiról szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet: 32. Település, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Két település (Kéthely, Balatonújlak) fejlesztéseinek, beruházásainak műszaki szempontú koordinálása, szervezése. Hatósági ügyintézések (Földhivatal, Építési hatóság). Közmű szerződések felügyelete, kapcsolattartás a közműcégekkel. Beszállítókkal való egyeztetések, árajánlatkérések, megrendelések intézése. Fejlesztések előkészítése, műszaki felmérések készítése. Biztosítások kezelése. Községüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása. Növényvédelmi feladatok ellátása. Méhészekkel, ebtartókkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának a rendelkezései az irányadók. A munkakört betöltő személy részére – igény esetén – önkormányzati szolgálati lakás biztosítható.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       műszaki területen szerzett munkatapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Felsőoktatásban szerzett építész-, építő szakmacsoportba tartozó szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, településfejlesztési,  vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,
 •       Közigazgatási szervnél és műszaki területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •       Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 •       közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Motivációs levél
 • Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007.évi CLII. tv-ben meghatározott vagyonnyilatkozattételt

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Gáborné nyújt, a 06/85/339-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1342/5/2021. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 •       Személyesen: Nagy Gáborné, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.kozigallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: a műszaki ügyintéző tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, a pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. Az adatokat a közös hivatal illetékes ügyintézője dolgozza fel, valamint kizárólag ő és az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg. Eredménytelen pályázat esetén, a pályázat anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – a pályázó részére visszaküldésre kerül.

Megszakítás