KéthelyKözség hivatalos honlapja

EBÖSSZEÍRÁS

Tisztelt Ebtartók! Kedves Kutyatulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – háromévente legalább egy alkalommal eb összeírást végez.

Kéthely Község Önkormányzata közigazgatási területén 2023. szeptember.10. és 2023. november 10. között ebösszeírásra kerül sor az állatvédelmi törvény előírásai szerint. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. (Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után.)

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján!

Az ebtulajdonosok/ebtartók adatszolgáltatási kötelezettségüket – önbevallásos módszerrel – az alábbi módok valamelyikén 2023. november 10-ig teljesíthetik:

  • postai úton a 8713 Kéthely, Ady E. utca 1. címre elküldve az adatlap eredeti példányát, a borítékon megjelölve az „Ebösszeírás 2023” tárgyat;
  • elektronikusan e-mailben a hivatal@kethely.hu címre, a tárgyban megjelölve, hogy „Ebösszeírás 2023”;
  • személyesen ügyfélfogadási időben a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban
  • online, ügyfélkapun keresztül az E-Önkormányzati portálon található „Ebösszeíró adatlap” elektronikus úton történő benyújtásával.

Az ebösszeíró adatlap papír alapon beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban, illetve letölthető az önkormányzat honlapján található lenti mellékletből, továbbá nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.

Tájékoztatom az ebtartókat, hogy 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Az állatorvos az eb vizsgálata előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e. Az eb transzponderrel történő megjelölése magában foglalja a transzponder árát és a beültetés díját. Az adatbázisba való regisztráció és a regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

Kérem, hogy a transzponderrel még nem rendelkező ebeket az állatorvossal jelöltessék meg az ebösszeírási kötelezettség teljesítése előtt!

A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén, az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles az állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hatóság felé.

Felhívjuk a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 75.000 Ft.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

Kéthely Község Önkormányzata

 

Mellékletek:

  1. ebosszeiro_adatlap-2023_+tájékoztató
  2. Adatkezelési tájékoztató
  3. NAIH tájékoztatója az ebnyilvántartásról

 

Megszakítás