KéthelyKözség hivatalos honlapja

Hatósági bizonyítvány a rezsicsökkentéshez

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele:

  1.  a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon található,
  2.  az ingatlanon belül legfeljebb négy önálló (2-4) lakás található.

A települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

A hatósági bizonyítvány kiállítására az ügyfél nyilatkozata alapján kerül sor!

A kérelemhez szükséges nyomtatvány ezen a linken érhető el.

Adatkezelési tájékoztató Jegyzői igazolás lakás egység rendeltetési számáról – letöltés

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtható: 

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalának Jegyzője – 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Az elektronikus ügyintézés az alábbi címen lehetséges: Hivatali kapu neve: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal, Hivatalai kapu rövid neve: SGDAU, Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal KRID azonosítója: 403154709  e-mail: jegyzo@kethely.hu

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Ha a fentiek alapján indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában, úgy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Megszakítás