KéthelyKözség hivatalos honlapja

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal                     

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű keresőképtelenség miatt távollevő munkatárs helyet –ig tartó közszolgálati jogviszony. A határozott idejű jogviszony a távollevő

munkavállaló jogviszonyában bekövetkező változás esetén határozatlan idejűvé alakulhat át.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásiról szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet: 32. Település, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Két település (Kéthely, Balatonújlak) fejlesztéseinek, beruházásainak műszaki szempontú koordinálása, szervezése. Hatósági ügyintézések (Földhivatal, Építési hatóság). Közműszerződések felügyelete, kapcsolattartás a közműcégekkel. Beszállítókkal való egyeztetések, árajánlatkérések, megrendelések intézése. Fejlesztések előkészítése, műszaki felmérések készítése. Biztosítások kezelése. Községüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátása. Növényvédelmi feladatok ellátása. Méhészekkel, ebtartókkal kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a(z) a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának a rendelkezései az irányadók. az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       B kategóriás jogosítvány,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő szakmacsoportba tartozó szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, településfejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés, ,
 •       Közigazgatási szervnél és műszaki területen szerzett – – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       A 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz•3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, Motivációs levél•Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata•A pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul•Nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007.évi CLII. tv-ben meghatározott vagyonnyilatkozattételt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. Szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Gáborné nyújt, a 06/85/339-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1666/1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.
 •       Elektronikus úton jegyző@kethely.hu részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. Szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az adatkezelés célja: a műszaki ügyintéző tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, a pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. Az adatokat a közös hivatal illetékes ügyintézője dolgozza fel, valamint kizárólag ő és az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg. Eredménytelen pályázat esetén, a pályázat anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – a pályázó részére visszaküldésre kerül. A határozott idejű jogviszony a távollevő munkavállaló jogviszonyában bekövetkező változás esetén határozatlan idejűvé alakulhat át.

Megszakítás