KéthelyKözség hivatalos honlapja

Közlemény komposztáló telep vizsgálati eljárás lefolytatásához

Közlemény

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: OS PELSO Kft., Kéthely 0118/2. hrsz. alatti komposztáló telep kapacitásbővítésének előzetes vizsgálati eljárása

Az ügy ügyiratszáma: SO/TO/01540/2021.

Az eljárás megindulásának napja: 2021. május 7.

Az ügyintézési határidő: Az eljárás megindulásától számított 45 nap

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Szente Eszter  email:kornyezetvedelem@somogy.gov.hu

telefonszám:82/795-916

<<A teljes közlemény az alábbi linken érhető el>>

OS PELSO telephely kapacitás bővítés

Előzetes vizsgálati dokumentáció

Felelősségvállalási nyilatkozat

Megszakítás