KéthelyKözség hivatalos honlapja

Lakossági felhívás barnakőszén igények bejelentésére

Lakossági felhívás barnakőszén igények bejelentésére

Tisztelt Lakosság!

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

A Belügyminisztérium lehetőséget biztosít a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségének (mázsában kifejezve) bejelentésére az önkormányzaton keresztül.

Kérjük azon lakóink jelentkezését, akik széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, hogy jelezzék a hivatalban, hogy mennyi barnakőszénre lenne szükségük a téli fűtésük megoldásához.

A lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

 

A miniszter felkérő levelében hangsúlyozta, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

 

Az igényeket legkésőbb 2022. szeptember 29-ig fogadjuk.

 

Kéthely, 2022. szeptember 20.

 

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Megszakítás