KéthelyKözség hivatalos honlapja

Lakossági Tájékoztató tanévkezdési támogatásról – 2020.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015(II.27.) önkormányzati rendelet 23/B §-a alapján pénzbeli tanévkezdési támogatást nyújt jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül annak a kéthelyi állandó lakcímmel rendelkező és Kéthely községben életvitelszerűen ottlakó törvényes képviselő, illetve fiatal felnőtt részére, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult.

A támogatás mértéke gyermekenként:

  • bölcsődés/óvodás gyermek esetén 10.000 Ft,
  • általános iskolás gyermek esetén 15.000Ft,
  • középiskolai tanulmányokat nappali rendszerű oktatás keretében folytató diák esetén 20.000Ft,
  • felsőfokú intézmény nappali tagozatos hallgatója esetén 25.000 Ft.

A bölcsődés/óvodás, illetve általános iskolás gyermek esetében a Szociális Bizottság hivatalból dönt a támogatásról.

A középiskolai, illetve felsőfokú intézmény nappali tagozatos hallgatója tanulmányokat nappali rendszerű oktatás keretében folytató diák esetén egyedi kérelem benyújtása szükséges, amelyhez csatolni kell a középiskola által kiállított iskolalátogatási bizonyítványt, valamint a hallgatói jogviszonyigazolást.

A kérelem tárgyév október 31-ig nyújtható be. A határidő elmulasztása a vonatkozó évre jogvesztéssel jár.

Letölthető kérelem nyomtatvány itt.

 

Kéthely, 2020. szeptember 3.

Molnár Balázs polgármester

Megszakítás