KéthelyKözség hivatalos honlapja

Lomtalanítás Kéthelyen

LOMTALANÍTÁS KÉTHELY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kéthely község közigazgatási területén a természetes személy ingatlanhasználók részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás részeként
2021. április 28-án
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT szervez az MTKSZ Nonprofit Kft.

A lomtalanítás minden rendezett díjfizetésű természetes személy ingatlanhasználó részére díjmentes.
(A tartozásmentességet a gépkocsivezetők ellenőrzik, a díjtartozással rendelkező ügyfelek kitett lom hulladékát nem szállítjuk el. )
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2012. évi CLXXXV. tv. 2. § 39. pontja szerint a lomtalanítás keretében kizárólag a rendszeresített edényméretet meghaladó méretű hulladék helyezhető ki és gyűjthető. Az ilyen típusú, lakossági eredetű nem veszélyes hulladékait kérjük, a gyűjtés napján reggel 7 óráig szíveskedjen az ingatlan előtti közterületre kihelyezni.
Az edényméretnél kisebb hulladékot a szolgáltató az arra rendszeresített szürke színű, logóval ellátott, megvásárolható zsákban szállítja el.
Felhívjuk a figyelmét, hogy lomtalanítás keretében nem helyezhető ki: veszélyes hulladék, építési, bontási hulladék, gallyazási (bio) hulladék vagy nem lakossági
eredetű (pl. tehergépkocsi gumiköpeny, lomizási maradék, elektronikai bontási hulladék), illetve nagyobb mennyiségű hulladék (pl.: 4-nél több személyautó gumi).
Köszönjük együttműködését:
MTKSZ Nonprofit Kft. Szállítás

Megszakítás