KéthelyKözség hivatalos honlapja

Pályázati kiírás gondozói munkakör betöltésére a Kéthelyi Integrált Szociális Otthonba

Kéthelyi Integrált Szociális Otthon

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kéthelyi Integrált Szociális Otthon
4 fő gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Magyari utca 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

elvégzi az ellátottakkal kapcsolatos ápolási, gondozási feladatokat

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Szociális területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetén az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas Árpádné nyújt, a +36709026069 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Integrált Szociális Otthon címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Magyari utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91407-H/922/2021. , valamint a munkakör megnevezését: 4 fő gondozó.
  •       Elektronikus úton Éhmann-né Antal Erzsébet részére a titkarsag@szoc-kethely.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 8.

Megszakítás