KéthelyKözség hivatalos honlapja

Pályázati kiírás igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közszolgálati jogviszony                     

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Hatósági és titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásiról szóló 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet: 27. Titkársági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A képviselő-testületi, társulási ülések, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének, valamint a közmeghallgatás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátása (meghívó összeállítása, a képviselő-testület, társulási tanács elé kerülő anyagok érintettek részére történő továbbítása, továbbá a képviselő-testületi, társulási tanácsi előterjesztések, jegyzőkönyvek, határozatok község honlapján történő megjelenítése. A községi önkormányzatok honlapjának kezelése. Közreműködés az önkormányzati pályázatok előkészítésében, a pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Beérkező ügyiratok központi iktatása és irattározása, postázási feladatok ellátása az ASP iratkezelő szakrendszeren belül.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának a rendelkezései az irányadók. A munkakört betöltő személy részére – igény esetén – önkormányzati szolgálati lakás biztosítható.

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középiskola/gimnázium,
 •       Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Német nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga,
 •       Közigazgatási szervnél szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 •  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igazolása, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 •  végzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Gáborné nyújt, a 06/85/339-210 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1946/1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.
 • Elektronikus úton Nagy Gáborné részére a nagy.gaborne@kethely.hu e-mail címen keresztül
 • Személyesen: Nagy Gáborné, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója, a hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek egyetértésével. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.kozigallas.hu
Megszakítás