KéthelyKözség hivatalos honlapja

Pályázati kiírás – Mezőőr munkakör betöltésére

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete


mezőőr

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kéthely község külterületéhez tartozó termőföldek őrzése, valamint a termőföldeken lévő, illetve ahhoz tartozó termények, felszerelések, eszközök, haszonállatok és építmények őrzése, védelme. Mezőőri feladatok ellátása a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. tv. 23-23/A. §-aiban, a mezőőrök és hegyőrök szolgálati jogviszonyáról szóló 29/1998. (IV.30.) FM rendeletben, továbbá az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényben foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Magyar állampolgárság • Cselekvőképesség • Büntetlen előélet • Az 1997. évi CLIX. törvény 22. §(1)            bekezdésében meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga, valamint a 29/1998. (IV.30.) FM rendeletben, kötelezően előírt vizsga elvégzésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • mezőőri területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány • részletes szakmai önéletrajz • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul • Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Balázs nyújt, a 06/20/454-8968 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/2257/2021. , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.
  • Elektronikus úton Nagy Gáborné részére a nagy.gaborne@kethely.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Molnár Balázs, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/2257/2021, valamint a munkakör megnevezését: mezőőr. A munkáltató próbaidőt köt ki, mely legfeljebb 3 hónap.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 5.

Megszakítás