KéthelyKözség hivatalos honlapja

Tájékoztató tanévkezdési támogatás nyújtásának változásáról

Lakossági tájékoztató tanévkezdési támogatás nyújtásának változásáról

 

Értesítjük az érintetteket, hogy a képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 22/2021. (XII.16.) önkormányzati rendeletének 22. §-a alapján, pénzbeli tanévkezdési támogatást nyújt annak a kéthelyi állandó lakcímmel rendelkező és Kéthely községben életvitelszerűen ott lakó törvényes képviselő, illetve fiatal felnőtt részére a 2023/2024 tanévkezdéshez is:

  1. aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult,
  2. akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az 500.000 Ft-ot nem haladja meg.

A támogatás mértéke gyermekenként:

  • bölcsődés/óvodás gyermek esetén 10.000 Ft,
  • általános iskolás gyermek esetén 15.000 Ft,
  • középiskolai tanulmányokat nappali rendszerű oktatás keretében folytató diák esetén 20.000 Ft,
  • felsőfokú intézmény nappali tagozatos hallgatója esetén 25.000 Ft.

A kérelem tárgyév október 31-ig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított tanulói, illetve hallgatói jogviszonyigazolást, valamint a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

 

Kéthely, 2023. augusztus 28.

Molnár Balázs

 polgármester

  sk.

 

Az alábbi linken tekinthető meg a kiskorú gyermeket nevelő szülők részére szóló nyomtatvány

Az alábbi linken tekinthető meg a nagykorú gyermekekre vonatkozó nyomtatvány

Megszakítás