KéthelyKözség hivatalos honlapja

Településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok 2. számú módosítása véleményezési anyag

A településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok 2. számú módosítása építési övezeti átsorolás érdekében:

Hirdetmény

Elemzés a környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséhez

Főépítészi tartalom/feljegyzés

Alátámasztó dokumentumok

Szerkezeti terv

Szabályozási terv

Megszakítás