KéthelyKözség hivatalos honlapja

Kéthely SE

Kéthely Sportegyesület története

A sport, a testi nevelés része az emberi civilizációnak. Mindezt jól tudják azok a kéthelyi veterán és ifjú sportbarátok, akik valaha vagy éppen a jelenkorban szervezték, vagy szervezik a falu sportéletét.

1924 körül alakult a község első futballcsapata, alapítója Kovács Lajos okleveles sajtmester volt. Az akkori pálya a mai Ady Endre utcai pedagógus-lakások helyén volt. Az az egyesület a sok akadály következtében megbukott.

1929-ben alakult meg Kéthelyen a Levente Egyesület, amely az ifjúság sportéletének is irányítójává vált. Akkor a felszerelést maguknak kellett vásárolni. E cél elérése érdekében műkedvelő színielőadásokat szerveztek (1937-38). A község a csapatnak soha egy fillért nem adott. Ekkor indult a járási Levente-bajnokság, melynek döntőjét Kéthelyen rendezték.

1953-54-ben jött el az ideje annak, hogy falunkban nemcsak igénye támadt egy, az addiginál rendezettebb, kulturáltabb életmódnak, hanem ennek érdekében a lakosság vállalt közhasznú társadalmi munkát. 1954 őszére készült el a mai pálya. Az akkori csapatot ma is „Kéthelyi Aranycsapatként” emlegetik, éveken át az akkori megyei II-ben szerepeltek sikerrel. Ebben az időszakban alakult a falu sportéletében az első lánycsapat, röplabda sportágban. Eljutottak egészen a megyei döntőig. Az 50-es évek közepére a „Kéthelyi SK” keretében már működött a sakk és az atlétikai szakosztály is.

A 60-as évek elején némileg visszaesett a sporttevékenység színvonala. Ekkor a csapat Községi Sportkör néven szerepelt, mely egyben némi anyagi támogatást is jelentett. Az 1960-ban megalakult Aranykalász Termelőszövetkezet az évtized első éveiben is anyagi és erkölcsi támogatásban részesítette a csapatot. A 60-as évek végén és a 70-es évek elején a Községi Tanács és a TSZ azonos összegben vállalta magára a működési költségeket.

A 80-as évek vívmánya a községi labdarúgópálya mellé épített öltözők és szociális helységek voltak. 2008-ban történt az épület teljes, külső-belső felújítása.

A kéthelyi labdarúgók 1972-től a megyei II. osztályban szerepeltek; második, harmadik helyezést elérve. 1981-ben a megyei I. osztályba is feljutottak.

A csapat az utóbbi 10-15 évben, és jelenleg is a megyei II.-ben szerepel. Legjobb helyezései: 1995-ben 2., 2001-ben 4., 2002-ben 5., és a 2003-2004-es évben elért 3. helyezés. Jelenleg az 5. helyen várja a bajnokság befejezését.

Napjainkban Kéthelyen kivilágított füves, valamint bitumenes pályák, illetve tornacsarnok várja a mozogni vágyó lakosokat.

A rövid összefoglalóért köszönet Nikula András Csabának.

Megszakítás