KéthelyKözség hivatalos honlapja

Kéthelyért Egyesület

Az egyesület céljai többek között a település fejlődésének elősegítése, kulturális értékeinek megóvása, hagyományainak felelevenítése.
Rendezvényeket szervez, illetve szervezés segítésében is közreműködik, valamint részt vesz bel- és külföldi cserekapcsolatok, testvér-települési kapcsolatok kialakításában.

Az egyesület összefogja mindazokat, akik Kéthelyért tenni szeretnének.

Az egyesület által felvállalt közhasznú tevékenységekből a teljesség igénye nélkül:

Szociális tevékenység, családsegítés,
Képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Természetvédelem, környezetvédelem, állatvédelem,
Önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, stb.

A Kéthelyért Egyesület tagjai sorába vár minden olyan személyt, (lehet jogi személy, gazdálkodó szervezet, intézmény is) aki egyetért az egyesület céljaival, elfogadja annak alapszabályzatát, tevékenyen részt vállal működésében.  Pártoló tagokat is várnak, akik vállalják az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi, anyagi támogatását.

A Kéthelyért Egyesület honlapja

Megszakítás