KéthelyKözség hivatalos honlapja

A javaslattétel

Tisztelt Kéthelyiek!

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 192/2014. (XII.17.) számú határozatával döntött a települési értéktár létrehozásáról, 75/2016. (VI.23.) számú határozatával pedig a Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság megalakításáról, tagjairól.

A Települési Értéktár Bizottság feladata, hogy szervezze a községünkben fellelhető helyi értékek azonosítását, létrehozza a települési értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, azaz Települési Értéktárat. A Települési Értéktár tehát a megőrzendő és védendő helyi értékek adatbázisa, mint ilyen, lehetővé teszi az értékek helyben és szélesebb körben történő megismertetését. A Bizottság javaslattétellel élhet a helyi értékeknek a Somogy Megyei Értéktárba történő felvételére.

Ebben a munkában kérjük Kéthely lakosságának közreműködését is. A helyi értékeknek a Kéthelyi Települési Értéktárba történő felvételét kezdeményezheti magánszemély, civil szervezet, intézmény, vállalkozás is. A kezdeményezést Kéthely község Polgármesteréhez benyújtott javaslattal lehet megtenni.

Mi tartozhat a helyi értékek körébe?

– épületek, építmények, eszközök, tárgyak – szellemi alkotások, termékek, tudósok, írók, művészek életműve – természeti értékek (élőhelyek, fák, fasorok, stb.) – elismert sportolók által elért eredmények – szobrok, műalkotások – helyi hagyományok, ünnepek, szokások, ételek – kiemelt rendezvények, turisztikai látványosságok, helyi közösségek stb. és minden érték, ami a helyi identitást erősítheti.

A javaslattétel menete:

  1. A felterjesztésre érdemesnek tartott helyi érték történetének, legfontosabb adatainak a megismerése, rögzítése. A Községi Könyvtárban megtalálhatók Dr. Jandrics István helytörténeti munkái, a Kéthelyen c. lap, és szakszerű segítséget is kaphat a javaslattétel összeállításához. A Kéthellyel kapcsolatos internetes források (honlapok, adatbázisok) is felhasználhatók. A javaslat összeállításához segítséget adhat maga a Települési Értéktár Bizottság is és a Kéthelyért Egyesület.

A jó javaslat informatív, alapos és alkalmas arra, hogy bárki első olvasásra is megismerje az érték mivoltát, jelentőségét, az adott közösséggel való kapcsolatát, felkeltse az olvasó figyelmét, megalapozza érdeklődését.

  1. A Javaslattételi lap kitöltése ezután következhet, a lap innen hungarikum.hu oldalról tölthető le. Arról, hogy milyen értékek kerültek már be a helyi értéktárba, a www.kethely.hu oldalról tájékozódhat.
  1. A javaslattételhez intézmények, szakemberek vagy helytörténészek ajánlását, támogató nyilatkozatát is csatolja mellékletként. A támogatási nyilatkozat mintája itt elérhető: Támogatói nyilatkozat
  1. Az érték jellegétől függően fotót vagy videofelvétel is kell készíteni a helyi értékről. Ezeket csatolni kell mellékletként papír alapon vagy digitális adathordozón! Kérjük, a Hozzájárulás saját fénykép felhasználásához című dokumentum kitöltésével és aláírásával engedélyezze a fotó vagy film közzétételét! Letölthető minta: Fénykép-film felhasználási hozzájárulás

A javaslattételhez szükséges dokumentumok listája:

– Javaslat az értéktárba történő felvételéhez – Nyilatkozat fénykép, videofelvétel felhasználásáról (csak saját készítésű fénykép/film csatolása esetén) – Támogató nyilatkozat, ajánló levél

A javaslatokat a Települési Értéktár Bizottság véleményezi és hatvan napon belül dönt a javasolt érték értéktárba való felvételéről.

A javaslatokat folyamatosan lehet beadni a következő címre, a következő módokon:

   1.) Személyesen vagy postai úton: az adatlapot és a nyilatkozatokat papír alapon, a videó, fotó mellékleteket digitális adathordozón Kéthely Község Polgármesterének (8713 Kéthely, Ady E.u.1.) .

   2.) Elektronikus úton: a javaslattételi lapot, a nyilatkozatokat szkennelve, a mellékletként a fotót, videót a hivatal@kethely.hu e-mail címre;

Kérjük a község lakosságát, hogy javaslataival vegyen részt a Kéthelyi Települési Értéktár létrehozásában!

Balla Mária s.k. a Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Megszakítás