KéthelyKözség hivatalos honlapja

Tájékoztató a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetéről

A rendelet módosítása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosítása és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet hatályba lépése miatt vált szükségessé.

Az Önkormányzat elkészítette a településkép védelméről szóló 22/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét, mely ide kattintva​ megtekinthető.

A rendelet módosításához szükséges dokumentumok készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik, ezért a rendelet módosításának munkaközi tájékoztató szakaszában a községi önkormányzat – figyelemmel az 546/2020.(XII.2.) Korm. rendelet előírásaira – online lakossági fórumot tart.

A tervezettel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 15 napon belül lehet megtenni, elektronikus úton, hivatal@kethely.hu e-mail címen, vagy írásban a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal részére megküldve (Postacím: 8713 Kéthely, Ady E. u. 1.)

2021. november 5. és 2021. november 20.-a között.

Megszakítás