KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testület ülés – 2017.12.14.

Meghívó a Képviselő Testület 2017-12-14-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által meghozott döntésekről Letöltés
2 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkaterve elfogadásához Letöltés
3 Előterjesztés a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 26/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
4 Előterjesztés a temetői díjtételek felülvizsgálatához Letöltés
5 Előterjesztés a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati társulások fenntartásában lévő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása Letöltés
6 Előterjesztés Kéthely község településfejlesztési koncepciója elfogadásához Letöltés
7 Előterjesztés Kéthely Településképi Arculati Kézikönyve elfogadásához Letöltés
8 Előterjesztés a Településkép védelméről szóló …/2017.(XII….) önkormányzati rendelet megalkotásához Letöltés
9 Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 4/2002. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
Megszakítás