KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2013.12.12.

Meghívó a Képviselő Testület 2013-12-12-i ülésére

1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről Letöltés
2 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervére Letöltés
3 Előterjesztés a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról Letöltés
4 Előterjesztés a a viziközmű vagyon állami tulajdonba adásáról Letöltés
5 Előterjesztés a települési értéktárról Letöltés
6 Előterjesztés a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására Letöltés
7 Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodásának módosítására Letöltés
8 Előterjesztés államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Letöltés
9 Előterjesztés a Hóvirág Közalapítvány kuratóriumába tag delegálásra Letöltés
10 Előterjesztés fogorvosi ellátásról Letöltés
11 Előterjesztés a 2014. évre kiírt iskolatej programhoz való csatlakozásról Letöltés
Megszakítás