KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2015.05.28.

Meghívó a Képviselő Testület 2015-05-28-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Letöltés
2 Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Letöltés
3 Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására Letöltés
4 Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Letöltés
5 Előterjesztés az önkormányzati 652. hrsz-ú közút átminősítéséhez Letöltés
6 Előterjesztés a kéthelyi 0229. hrsz-ú országos közút önkormányzati kezelésbe vételéhez Letöltés
7 Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 0263/6. és 0263/7. hrsz-ú ingatlanok hasznosítására Letöltés
8 Pénzügyi támogatás nyújtásáról döntés Letöltés
9 Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
10 Marcali Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése Letöltés
11 Emlékmű állításáról döntés Letöltés
Megszakítás