KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2015.06.25.

Meghívó a Képviselő Testület 2015-06-25-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Letöltés
2 Beszámoló Kéthely község közbiztonságának helyzetéről Letöltés
3 Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről Letöltés
4 Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához Letöltés
5 Előterjesztés a lakossági víz – és csatornaszolgáltatás támogatására irányuló pályázat benyújtásához Letöltés
6 Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Marcali Körzeti Csoportja pénzügyi támogatási kérelmének elbírálásához Letöltés
7 Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet módosítása Letöltés
8 Előterjesztés a kéthelyi 0229. hrsz-ú országos közút önkormányzati tulajdonba vételéhez Letöltés
Megszakítás