KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2016.03.30.

Meghívó a Képviselő Testület 2016-03-30-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Letöltés
2 Önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámoltatása Letöltés
3 Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységéről Letöltés
4 Beszámoló a temetőfenntartással kapcsolatos feladatok ellátásáról Letöltés
5 előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
6 Előterjesztés Hóvirág Közalapítvány alapító okiratának módosításáról Letöltés
7 Előterjesztés Vörs Község Önkormányzatának a Somogy megyei Önkormányati Társuláshoz való csatlakozás elfogadásához Letöltés
8 Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművagyon vagyonértékelésének elfogadásához Letöltés
Megszakítás