KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2017.01.25.

Meghívó a Képviselő Testület 2017-01-25-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről Letöltés
2 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése módosításához Letöltés
3 Beszámoló a szociális bizottság munkájáról Letöltés
4 Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához Letöltés
5 Előterjesztés a Kéthely, Diófa u. 2 szám alatti önkormányzati helyiség bérbe adásához Letöltés
6 Előterjesztés a polgármester 2017. évi szabadságolási ütemterve elfogadásához Letöltés
7 Előterjesztés a polgármester cafeteria juttatása megállapításához Letöltés
8 Előterjesztés a polgármester és a társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye, illetve tiszteletdíja, valamint költségtérítése megállapításához Letöltés
9 Előterjesztés pénzügyi támogatási kérelmek elbírálásához Letöltés
10 Előterjesztés a DRV Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás elfogadásához Letöltés
11 Előterjesztés az 56-os emlékmű kivitelezőjének kiválasztásához Letöltés
Megszakítás