KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2017.03.30.

Meghívó a Képviselő Testület 2017-03-30-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Letöltés
2 Önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámoltatása Letöltés
3 Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységéről Letöltés
4 Beszámoló a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Letöltés
5 Előterjesztés a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 26/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
6 Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
7 Előterjesztés a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásához Letöltés
8 Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Letöltés
9 Előterjesztés az ASP pályázat keretében eszközök beszerzésére vállalkozó kiválasztásához Letöltés
10 Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Kéthely, Dózsa Gy. u. 496/1. és 496/7. hrsz-ú ingatlanok értékesítésre kijelöléséhez Letöltés
11 Előterjesztés a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” EFOP-1.5.3-16 azonosítószámú pályázat benyújtásához Letöltés
Megszakítás