KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2017.08.31.

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő – testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről Letöltés
2 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításához Letöltés
3 Tájékoztató a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről Letöltés
4 Előterjesztése a 2017/2018-es tanév előkészítéséhez Letöltés
5 Előterjesztés a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 3/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
6 Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához Letöltés
7 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja módosításához Letöltés
8 Előterjesztés a művelődési ház terembérleti szabályzata elfogadásához Letöltés
9 Előterjesztés Eckert Zsófia Kéthely, Sári u. 13. szám alatti lakos pénzügyi támogatási kérelme elbírálásához Letöltés
10 Előterjesztés a Kéthely víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásához Letöltés
11 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata elfogadásához Letöltés
Megszakítás