KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2017.10.26.

Meghívó a Képviselő Testület 2017-10-26-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő- testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről Letöltés
2 Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámoltatása tevékenységükről Letöltés
3 Előterjesztés a VODAFONE Magyarország Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosításához Letöltés
4 Előterjesztés a 2018/2019-as tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó javaslattételről Letöltés
5 Előterjesztés a közoktatási középtávú fejlesztési terv véleményezéséhez Letöltés
6 Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához Letöltés
7 Előterjesztés az egyes helyi jelentőségű építészeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 4/2000. (III.30.) számú önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
8 Előterjesztés a helyi adókról szóló 22/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
9 Előterjesztés a Kéthely község főépítészi feladatok ellátására megbízás adásához Letöltés
Megszakítás