KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2018.01.25.

Meghívó a Képviselő Testület 2018-01-25-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről Letöltés
2 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése módosításához Letöltés
3 Beszámoló a művelődési ház és a könyvtár munkájáról Letöltés
4 Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemterve elfogadásához, valamint tájékoztató a 2017. évi szabadság igénybevételéről Letöltés
5 Előterjesztés a polgármester cafeteria juttatása megállapításához Letöltés
6 Előterjesztés pénzügyi támogatási kérelmek elbírálásához Letöltés
7 Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
8 Előterjesztés a Kéthely helyi építési szabályzatáról szóló 13/2005.(VII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Letöltés
9 Előterjesztés a Kéthelyi Romák szervezetével kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásához Letöltés
10 Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj Letöltés
Megszakítás