KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2018.02.15.

Meghívó a Képviselő Testület 2018-02-15-i ülésére

1 Előterjesztés a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről Letöltés
2 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Letöltés
3 Tájékoztató a Kéthelyi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről Letöltés
4 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete megalkotásához Letöltés
5 Előterjesztés az önkormányzat és intézményei rendezvényeiről videó felvétel készítésére irányuló megbízási szerződés Letöltés
6 Előterjesztés a szavazatszámláló bizottság tagjai megválasztásához Letöltés
7 Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási megállapodásának módosításához Letöltés
8 Előterjesztés a Településkép védelméről szóló 22/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
Megszakítás