KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2018.03.29.

Meghívó a Képviselő Testület 2018-03-29-i ülésére

1 Önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámoltatása Letöltés
2 Beszámoló az önkormányzat által alapított közalapítványok tevékenységéről Letöltés
3 Beszámoló a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Letöltés
4 Előterjesztés a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadásához Letöltés
5 Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Letöltés
6 Előterjesztés az Agro Kft. Kéthely vételi ajánlatának megtárgyalásához Letöltés
7 Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításához Letöltés
8 Előterjesztés a belső ellenőrzési feladatok ellátására érkezett ajánlatok megtárgyalásához Letöltés
9 Előterjesztés a községi önkormányzatnak a MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészére érkezett vételi ajánlat megtárgyalásához Letöltés
11 Előterjesztés a közterületi fák telepítésére, gondozására érkezett ajánlat elbírálásához Letöltés
Megszakítás