KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2018.05.03.

Meghívó a Képviselő Testület 2018-05-03-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről Letöltés
2 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése módosításához Letöltés
3 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadási rendelete Letöltés
4 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése módosításához Letöltés
5 Előterjesztés a 2017. évről készített belső ellenőrzési jelentés megtárgyalásához Letöltés
6 Előterjesztés a település karbantartói álláshelyre érkezett pályázat elbírálásához Letöltés
7 Előterjesztés az önkormányzat tulajdonát képező 759. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat megtárgyalásához Letöltés
8 Előterjesztés a Kéthely, Rákóczi utca telekvásárláshoz Letöltés
9 Előterjesztés a Kéthely 097/6. hrsz-ú ingatlan használatára irányuló kérelem megtárgyalásához Letöltés
Megszakítás