KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2018.08.30.

Meghívó a Képviselő Testület 2018-08-30-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő- testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről Letöltés
2 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése módosításához Letöltés
3 Tájékoztató a községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről Letöltés
4 Előterjesztése a 2018/2019-es tanév előkészítéséhez Letöltés
5 Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséhez Letöltés
6 Előterjesztés a Kéthely víziközmű-rendszerre vonatkozó 2019-2033. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásához Letöltés
7 Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
8 Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
9 Előterjesztés a pénzügyi támogatási kérelmek elbírálásához Letöltés
10 Előterjesztés a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban” című EFOP-3.9.2-16-2017-00014 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges érzékenyítő tréning lebonyolítójának kiválasztásához Letöltés
11 Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése pályázathoz önerő biztosításához Letöltés
Megszakítás