KéthelyKözség hivatalos honlapja

Képviselő-testületi ülés – 2018.10.31.

Meghívó a Képviselő Testület 2018-10-31-i ülésére

1 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő- testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntésekről Letöltés
2 Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók beszámoltatása tevékenységükről Letöltés
3 Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához Letöltés
4 Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításához Letöltés
5 Előterjesztés a 2019/2020-as tanév iskolai körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános iskolára vonatkozó javaslattételről Letöltés
6 Előterjesztés a Kéthelyi Község Önkormányzatánál végzett belső ellenőrzési jelentés megtárgyalásához, intézkedési terv elfogadásához Letöltés
7 Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásához Letöltés
9 Előterjesztés a Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda Szülői Szervezete pénzügyi támogatási kérelme elbírálásához Letöltés
Megszakítás